Sovietinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos nomenklatūra (1953-1990 m.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos nomenklatūra (1953-1990 m.): disertacija
Alternative Title:
Soviet Nomenclature of Lithuania, Latvia and Estonia (1953-1990)
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
265 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – aptarti ir bendrais bruožais palyginti Lietuvos, Latvijos ir Estijos valdančiųjų elitų – nomenklatūrų struktūrą, jų dėsningumus ir ypatumus, nomenklatūrų raidą ir jos įtaką visuomenei ir kultūrai. Nagrinėjamas nomenklatūros, kaip istorinio fenomeno, atsiradimas ir tautinių nomenklatūrų valdžios įtvirtinimas Baltijos kraštuose XX a. 6 deš., vykęs atkaklios kovos su rusifikavimu ir TSRS centralizacija fone. Aprašoma, kaip Baltijos šalims tapus TSRS dalimi, gana greitai karinę okupacinę valdžią pakeitė iš lietuvių, latvių ir estų sudaryta daugiausiai ekonomiką ir kultūrą kuravusi respublikų vadovybė. Ilgainiui nomenklatūrinė sistema ir nomenklatūrininkai - visuomeninė grupė, nežiūrint jos tiesioginio pavaldumo TSKP CK, įgavo savitų bruožų, skyrusių ją ir jos interesus nuo TSRS CK ir kitų Lietuvos visuomenės sluoksnių. Plačiai atskleidžiamas nomenklatūros administracinių ir socialinių mechanizmų veikimas. Nagrinėjamos nomenklatūrų ypatybės, lyginant minėtas Baltijos šalis. Chronologiškai aprašomi skirtingų nomenklatūros grupių pokyčiai, bendra nomenklatūrinė sistemos raida. Itin dėmesingai analizuojama nomenklatūros kultūros politika ir kasdienė kultūra. Apžvelgiami tiek vien nomenklatūrai būdingi kultūriniai reiškiniai, tiek ir nomenklatūros požiūris į tautines kalbas ir liaudies kultūrą.

ENThe dissertation is aimed at discussing and making a general comparison of the structure of Lithuanian, Latvian and Estonian ruling elites – nomenclatures, their consistent patterns and peculiarities, the development of nomenclatures and its influence on society and culture. It analyses the emergence of nomenclature as a historical phenomenon and consolidation of national nomenclature authorities in the Baltic countries in the 1950s against a background of a hard struggle against Russification and USSR centralisation. It describes the replacement of military occupation authorities by republican authorities comprised of Lithuanians, Latvians and Estonians in charge of economy and culture shortly after the incorporation of the Baltic states into the USSR. The nomenclature system and nomenclature officials – a social group despite its direct subordination to the Central Committee of the Soviet Union's Communist Party (SUCP) -- eventually gained distinctive qualities for which they and their interests stood out from the Central Committee of SUCP and other strata of Lithuanian society. It provides a broad overview of the administrative and social mechanisms of nomenclature, analyses the peculiarities of nomenclatures in the said Baltic states, gives a chronological description of changes in different nomenclature groups and general development of the nomenclature system. It focuses on the cultural policy and everyday culture of nomenclature, studies both cultural phenomena typical of nomenclature only and the attitude of nomenclature towards ethnic languages and folk culture.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11303
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 4
Export: