Rekreacinė architektūra Lietuvos kurortuose (1940-1990): kompleksinis kokybės vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rekreacinė architektūra Lietuvos kurortuose (1940-1990): kompleksinis kokybės vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Recreational Architecture in Lithuania’s Resorts (1940-1990): a Complex Evaluation of Quality
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
220 lap., [31] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Birštonas; Druskininkai; Palanga; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama ištirti sovietmečio architektūros (nuo Antrojo pasaulinio karo iki Nepriklausomybės atgavimo, 1940-1990 m.) svarbiausiuose Lietuvos kurortuose ypatumus. Disertacijoje atliekama kompleksinė sovietmečio rekreacinės architektūros Palangoje, Druskininkuose ir Birštone analizė bei įvertinama pastatų, kurių rekreacinė funkcija yra prioritetinė, kokybė. Vertinimas yra tiesiogiai nukreiptas į rekreacinės architektūros kaip aplinkos formavimo meno, meninės kokybės ir harmonijos paiešką bei remiasi tinkamu objekto formos, funkcijos ir aplinkos santykiu. Darbe detaliai analizuota 50 objektų. Disertaciją sudaro įvadas, dvi dalys, išvados, literatūros sąrašas, lentelių ir grafikų sąrašas, priedai, iliustracijos ir jų sąrašas bei grafinė medžiaga. Pirmoji dalis skirta teorinei šiuolaikinės rekreacijos ir rekreacinės architektūros sklaidai. Atskleidžiama socialinė ir kultūrinė rekreacijos kaip reiškinio ir proceso reikšmė, jos santykis su panašiais reiškiniais (laisvalaikiu, turizmu ir poilsiu) ir sklaidos parametrai, įvardijami rekreacinės architektūros objektų tikslai, apibrėžiami pastatų tipai. Antroje darbo dalyje rekreacinių objektų kokybės menotyrinė analizė skaidoma pagal stiliaus kryptis (retrospektyvios stilistikos, originalius ir masinės, standartinės architektūros pavyzdžius), atitikimą funkcijai, santykį su gamtine ir urbanistine aplinka. Pabaigoje pateikiamas suvienytas menotyrinis ir sociologinis tyrimas trijuose skirtinguose rekreaciniuose objektuose.

ENThe thesis seeks to study peculiarities of architecture of the soviet era (from the World War II to the re-establishment of Independence, 1940-1990) in main resorts of Lithuania. The analysis of recreational architecture of the soviet era in Palanga, Druskininkai and Birštonas is made and the quality of the buildings, which fulfil, first of all, the recreational function, is evaluated in the thesis. The evaluation is directed towards a search for the artistic quality and harmony of recreational architecture as an art of forming the environment and is based on a relevant relation between the form, function of the object and the environment. 50 objects are analysed in detail in the thesis. The thesis consists of an introduction, two parts and the conclusions, a list of references, a list of tables and graphics, annexes, illustrations and their list and graphic material. The first part is devoted to a theoretical spread of modern recreation and recreational architecture. The social and cultural importance of recreation as a phenomenon and a process, its relation with similar phenomena (leisure, tourism and a rest) and parameters of the spread are revealed, purposes of objects of recreational architecture are identified, types of buildings are defined. In the second part the analysis of the quality of recreational objects is divided according to the trends in style (retrospective stylistics, examples of original and mass, standard architecture), compliance with the function, the relation with the natural and urban environment. At the end of the thesis a united art criticism and sociological investigation into three different recreational objects is presented.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11292
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 72
Export: