Reduktyvistinės sąmonės teorijos šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reduktyvistinės sąmonės teorijos šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose: disertacija
Alternative Title:
Reductivist Theories of Mind in Contemporary Philosophical Controversies
Authors:
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
130 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Reductionist theories of mind in contemporary controversies of philosophy Vilnius, 2006 28 p
Summary / Abstract:

LTNagrinėjamos reduktyvistinės sąmonės teorijos, išsirutuliojusios iš H. Feiglio bei J.J.C. Smarto psichinių būvių ir centrinės nervų sistemos fiziologinių procesų tapatumo, tezės. Reduktyvistinis tokių teorijų (D. Armstrongo, D. Lewiso, H. Putnamo) pobūdis reiškėsi biheivioristinėms psichologijos teorijoms artimu siekiu pateikti subjektyviai išgyvenamų psichinių reiškinių analizę nevartojant mentalistinio žodyno. Pastarojo autonomiškumą ir būtinumą reduktyvizmo oponentai (S. Kripke, F. Jacksonas, D. Chalmersas) grindė, pateikdami perkeistų kokybių, žinojimo, zombių egzistavimo ir kt. argumentus. Pateikiama pagrindinių reduktyvistinių sąmonės teorijų ir antireduktyvistinių argumentų analizė. Daugiausia dėmesio skiriama epistemologiniams ir metodologiniams tyrinėjamos polemikos aspektams. Epistemologinių aspektų analize grindžiama konceptualinė sąsaja tarp reduktyvizmo ir antireduktyvizmo bei eksternalizmo ir internalizmo priešpriešų, o šios sąsajos pagrindu išvedama sąmonės ir kūno santykio problemos bei epistemologinio skepticizmo analogija. Šioje kontroversijoje sąmonės ir kūno klausimas svarstomas kaip psichinių kokybių ir fiziologinių savybių ontologinio santykio problema. Tačiau, skiriant ontologinius ir epistemologinius klausimus, išryškėja epistemologinių materializmo ir dualizmo prielaidų, o ne ontologinių išvadų reikšmė. Polemizuojančių platformų priešingumą lemia ne tiek ontologiniai jų skirtumai, kiek skirtingos epistemologinės ir metodologinės nuostatos. Skiriasi ne tiek atsakymas į ontologinį klausimą, kiek nuostata, kaip toks klausimas turi būti sprendžiamas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe dissertation examines reductivist theories of mind derived from H. Feigl’s and J. J. C. Smart’s thesis on the identity between the mental state and the physiological processes of the central nervous system. The reductivist nature of such theories (D. Armstrong, D. Lewis, H. Putnam) was apparent in their aim to conduct the analysis of the subjectively experienced mental phenomena in the spirit of the theories of behaviouralist psychology. The autonomy and the necessity of the latter was argued by the opponents of reductivism (S. Kripke, F. Jackson, D. Chalmers) by means of arguments of transmutation, cognition, the existence of zombies etc. The work provides an analysis of the arguments of the main reductivist and anti-reductivist theories of mind. The primary focus is on the epistemological and methodological aspects of the issues discussed. The analysis of the epistemological aspects provides basis for the conceptual link between the oppositions of reductivism vs. anti-reductivism and externalism vs. internalism, while this link serves as a basis for an analogy between the problem of the mind-body relation and epistemological scepticism. In this controversy, the mind-body question is discussed as a problem of the ontological relation between the mental qualities and physiological properties. However, in separating the ontological questions from the epistemological ones, the significance of the epistemological premises of materialism and dualism, rather the ontological conclusions, becomes apparent. The disagreements between the debating sides originate not so much in their ontological differences as in their different epistemological and methodological approaches.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11291
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 61
Export: