Priežasties santykiai įvairiose lietuvių kalbos sintaksės pakopose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priežasties santykiai įvairiose lietuvių kalbos sintaksės pakopose: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
120 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTHumanitarinių mokslų daktaro disertacijos „Priežasties santykiai įvairiose lietuvių kalbos sintaksės pakopose“ pirmoje dalyje apžvelgiama priežasties santykių (PS) samprata, PS tyrimų kalbotyroje problemos, PS apimtis, gvildenamos sąsajos su kitais semantiniais santykiais, pateikiama būdų, kaip interpretuoti ribinius atvejus. Antroje disertacijos dalyje nagrinėjamos priežasties konstrukcijos (PK) žodžių junginių ir konstrukcijų pakopoje: pateikiamos PK priežasties komponentų bei PK pagrindinių dėmenų semantinės klasifikacijos. Trečioje dalyje remiantis grožinių ir publicistinių tekstų pavyzdžiais gretinama PS raiška dabartinės lietuvių ir latvių kalbos žodžių junginių ir konstrukcijų pakopoje. Ketvirtoje dalyje nagrinėjami PS predikatinių dėmenų bei tekstemos ir teksto prasminių vienetų pakopoje. Penktoje dalyje pristatoma PS raiškos dabartinėje jaunimo kalboje eksperimentinis tyrimas ir iš šio tyrimo rezultatų išryškėjusios PS raiškos tendencijos. Baigiamojoje dalyje pateikiamos tyrimų išvados ir apibendrinimai. [Iš leidinio]

ENThe first part of the PhD thesis “Causative Relations in Various Stages of the Lithuanian Syntax” presents the notion of causative relations (CR), problems in the analyses of CR, the volume of CR, examines connections with other semantical relations, and presents ways to interpret marginal cases. The second part of the thesis analyses causative constructions (CC) on the stage of word compounds and constructions: semantic classifications of causative components of CC and the main constituents of CC are presented. On the basis of examples of a literary and journalistic text, the expression of CR on the stage of word compounds and constructions in the Lithuanian and Latvian language is compared in the third part. The fourth part examines CR on the stage of predicative components as well as meaningful units of the textome and the text. The fifth part presents an experimental analysis of the expression of CR in the speech of contemporary youth, and the tendencies in the expression of CR that become evident from the results of the analyses. The final part presents conclusions and a summary.

Related Publications:
Mikalojaus Daukšos Katekizmo (1595) sudėtiniai aiškinamieji sakiniai / Artūras Judžentis. Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 47, p. 19-29.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11287
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 16
Export: