Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: narystės konstituciniai pagrindai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: narystės konstituciniai pagrindai: disertacija
Alternative Title:
European Union and Lithuania: Constitutional Grounds of Membership
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
XII, 404, [24] lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2007 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: European Union and the Republic of Lithuania: the constitutional basis of membership Vilnius : [Vilnius University], 2008 61 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – apibrėžti ir įvertinti specifinius ES prigimties probleminius aspektus, suformuoti nuoseklų požiūrį į ES, kaip sui generis organizaciją, ir [...] ištirti, kokio pobūdžio konstitucinis pagrindas buvo būtinas LR tampant ES valstybe nare, taip pat ištirti Konstitucinio akto 1 ir 2 d. turinį. [...] Pirmoji disertacijos dalis, atsižvelgiant į tai, kad LR Konstitucijos 136 str. įtvirtina konstitucinį pagrindą narystei tarptautinėse organizacijose, taip pat į kitas Konstitucijos nuostatas, skirta specifinių ES, kaip sui generis organizacijos, bruožų tyrimui; ES ir valstybių narių turimų viešosios valdžios galių įvertinimui ES ir nacionalinės konstitucinės teisės požiūriu, [...] joje taip pat analizuojamas konstitucinių pataisų dėl narystės ES reikalingumo klausimas ir Konstitucinio akto 1 d. turinys. [...] Antrojoje disertacijos dalyje, atsižvelgiant į tai, kad LR Konstitucijos 138 str. 3 d. įtvirtina tarptautinių sutarčių inkorporavimo į Lietuvos teisės sistemą konstitucinius pagrindus, tiriami ETT plėtojami specifiniai ES teisės principai, analizuojamas ES valstybių konstitucijų ir nacionalinių teismų požiūris į ES teisę kaip sui generis teisės sistemą bei ETT praktikos akceptavimas nacionaliniu lygmeniu. [...] Atlikto tyrimo pagrindu analizuojamas Konstitucijos pataisų, įtvirtinančių eksplicitinį ES teisės inkorporavimo į nacionalinę teisę pagrindą, reikalingumo klausimas, taip pat Konstitucinio akto 2 d. turinys ir jo įtaka Konstitucijai, Konstitucinio Teismo plėtojamai jurisprudencijai, ETT ir nacionalinių teismų santykiams. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The thesis aims to define and evaluate certain problem issues of the nature of the EU and establish a consistent approach towards the EU as a sui generis organisation; [...] investigate the constitutional grounds necessary for the Republic of Lithuania to become an EU member state, and to assess the scope of Parts 1 and 2 of the Constitutional Deed. [...] Part 1 considers the establishment of Article 136 of the Constitution of the Republic of Lithuania as a constitutional grounds for membership of international organisations, and inquires into specific features of the EU as a sui generis organisation, evaluating the public government powers available to the EU and member states in terms of EU and national constitutional law [...] and analyses the necessity for any constitutional amendments due to EU membership, and the scope of Part 1 of the Constitutional Deed. [...] Part 2 considers the constitutional basis of incorporating international treaties into the legal framework of Lithuania and inquires into specific EU law principles cultivated by the European Court of Justice, analyses the approach of national courts and the constitutions of the EU countries to EU law as a sui generis legal system, and adopting the practice of the European Court of Justice on a national level. [...] It evaluates the necessity of the constitutional amendments to establish an explicit basis for incorporating EU law into a national legal framework, and the scope of Part 2 of the Constitutional Deed and its impact on the Constitution, the jurisprudence cultivated by the Constitutional Court, and the relations between the European Court of Justice and national courts.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11284
Updated:
2022-01-26 18:11:19
Metrics:
Views: 33
Export: