Lietuvių liaudies dainynas. T. 5, Vestuvinės dainos. [D.] 3, Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 5, Vestuvinės dainos. [D.] 3, Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Vestuvinės dainos
  • Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989.
Pages:
669 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTVestuvinės mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos yra Lietuvių literatūros ir tautosakos (buv. Lietuvių kalbos ir literatūros) instituto Tautosakos skyriaus rengiamo „Lietuvių liaudies dainyno“ vestuvinių dainų trečiasis tomas. Šiame tome, kaip ir kituose, dainos skelbiamos iš visų pagrindinių tautosakos šaltinių. Didžiausioji dalis imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyno, kita dalis skelbiama iš kitų organizacijų (VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros, Lietuvos kraštotyros draugijos ir kt.) tautosakos rinkinių, taip pat iš spausdintų XVIII-XX a. šaltinių. <...> Atrenkant dainas, buvo atsižvelgiama į idėjinę-meninę kūrinių vertę, jų ryšius su apeigomis ir papročiais; siekiama pateikti pilnus, gražiai išplėtotus dainų variantus, parodyti labiausiai paplitusias ir atskiriems krašto regionams būdingas dainas, užrašytas iš geriausių pateikėjų. Pirmiausia imami variantai su melodijomis. Tik nesat su melodijomis užrašytų, dainos skelbiamos ir be melodijų arba pridedama kito tos pačios dainos tipo varianto melodija. Atrenkant spaudai dainas ir turint tolygios vertės rankraštinių ir spausdintų variantų, pirmenybė teikiama dar neskelbtiems kūriniams. Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos yra išlaikiusios ryšius su vestuvinėmis apeigomis, papročiais bei veiksmais. Daugelis jų kitu laiku ar kitomis progomis nedainuojama.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Vestuvinės dainos; Mergvakaris; Jaunojo sutiktuvės; Dainynai; Lithuanian folk song; Wedding song; Wedding eve; Bridegroom greeting; Songbook.

ENSongs of wedding eve and of greeting of young couple are third tome of wedding songs of Lithuanian folk songbook, which is being concluded by Folklore department of the institute of Lithuanian literature and folklore. Songs included in this tome are selected from all the most important sources of folklore. The biggest part of songs is selected from Lithuanian Folklore Archives of the institute of Lithuanian literature and folklore, Songs from other sources are also available (from folklore archives of Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University from folklore collections of association of Regional Studies as well as from folklore collections and other printed sources of 18th – 20th century. When selecting printed material the intention was to select valuable and popular songs in terms of ideological and artistic attitude; to provide full, beautifully developed variations of songs; to indicate mostly spread and characteristic to separate regions, recoded from the best presenters. First variants with melodies are included. Only upon absence of melodies, songs are being published without melodies or melody of songs of the same variant is attached. When selecting songs for publishing and having hand-written and published material of the same value, non-published songs gain a priority. Songs of wedding eve and of greeting of young couple have preserved relations with ceremonies, customs and actions. A lot of them are not popular on other occasion and time.

ISBN:
5415002723
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11262
Updated:
2016-08-10 09:57:06
Metrics:
Views: 87
Export: