Lietuvių liaudies dainynas. T. 4, Vestuvinės dainos. [D.] 2, Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 4, Vestuvinės dainos. [D.] 2, Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos
Alternative Title:
  • Lithuanian Folk Songbook
  • Vestuvinės dainos
  • Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1988.
Pages:
573 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LT„Sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainos“ yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos skyriaus rengiamo „Lietuvių liaudies dainyno“ ketvirtasis tomas – „Vestuvinių dainų“ antra knyga. Šioje knygoje, kaip ir kituose „Lietuvių liaudies dainyno“ tomuose, medžiaga skelbiama iš visų pagrindinių dainų šaltinių. Didžiausioji jos dalis imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno. Yra dainų ir iš Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros surinktos tautosakos fondų, Lietuvos kraštotyros draugijos, taip pat iš spausdintų XVIII-XX a. šaltinių. Tome įdėta 383 dainos, kurių 247 – su melodijomis. Jos sudaro 140 tipų. Dainos spaudai atrinktos iš 8000 tekstų, turinčių 1300 melodijų. Atrenkant buvo atsižvelgiama į dainų idėjinę, apeiginę, meninę vertę, siekiama, kad jos atstovautų visiems etnografiniams krašto regionams, geriausiems dainų pateikėjams ir užrašytojams. Sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainos suklasifikuotos, tipai, versijos, variantų grupės išskirtos remiantis Lietuvių liaudies vestuvinių dainų katalogu. Dauguma spausdinamų dainų yra išlaikiusios ryšius su papročiais, glaudžiai susijusios su vestuvių apeigomis – dainuojamos tik tam tikru vestuvių laiku. Visa tomo medžiaga pagal jos ryšį su vestuvių apeigomis suskirstyta į sutartuvių, žiedynų, didvakario ir jaunojo išleistuvių skyrius. Gausios sutartuvių(238) dainos dar skirstomos į temines grupes.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Vestuvinės dainos; Sutartuvės; Jaunojo išleistuvės; Dainynai; Lithuanian folk song; Wedding song; Wedding agreement; Bridegroom send-off; Songbook.

EN“Songs of wedding agreement-making and send-off” are the forth tome of Lithuanian folk songbook - wedding songs, the second book – concluded by Folklore department of the institute of Lithuanian Literature and Folklore. This book as well as other tomes the songbook includes material from all available sources of songs. The biggest part of songs is taken from Lithuanian Folklore Archives of the institute of Lithuanian Literature and Folklore. Songs from folklore archives of the Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University, from folklore collections of association of Regional Studies as well as from printed sources of the 17th the 20th centuries are available. The tome includes 383 songs 247 thereof with a melody. There are 140 song types. Songs fro publishing are selected from 8000 texts with 1300 melodies. When selecting songs their ideological, ceremonial and artistic values were considered with the aim to represent all ethnographic regions of Lithuania and to emphasize the best singers and recorders. Songs of wedding agreement-making and send-off are classified; their types, versions and variation groups are distinguished following catalogue of Lithuanian national wedding songs. A lot of printed songs have preserved their relation with customs, closely linked with wedding ceremonies, being sung at the proper moment of wedding ceremony. The material of the tome following its relation with wedding ceremonies is divided into sections of wedding agreement making, changing of rings, evening party and send-off the bridegroom. Plenty of wedding agreement making songs (283) is also divided into thematic groups.

ISBN:
5415000240
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11261
Updated:
2016-08-10 09:41:59
Metrics:
Views: 62
Export: