Lietuvių liaudies dainynas. T. 3, Karinės-istorinės dainos. [D.] 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 3, Karinės-istorinės dainos. [D.] 1
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook. Vol. 3, Military-historical songs. D. 1
  • Karinės-istorinės dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985.
Pages:
954 p
Article in the Book:
Jokimaitienė, Pranė. Karinės-istorinės dainos. P. 8-36
Keywords:
LT
18 amžius; 14 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LT„Karinės-istorinės dainos“ yra trečiasis „Lietuvių liaudies dainyno“ tomas. Jis apima XIV-XVIII a. dainas. <...> Pirmojo „Karinių-istorinių dainų“ tomo, kaip ir kitų „Dainyno“ tomų, medžiaga imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros tautosakos fondų, Lietuvos kraštotyros draugijos bei kitų organizacijų tautosakos rinkinių, taip pat iš spausdintų šaltinių. „Karinių-istorinių dainų“ tome įdėtos 703 dainos, iš kurių – 410 su melodijomis. Visa tai atrinkta iš 20 000 šio žanro dainų tekstų ir 2000 melodijų variantų. Pagrindinis tekstų atrankos kriterijus – meninė ir idėjinė jų vertė. Be to, kreipiamas dėmesys į užrašymo regionus, siekiama, kad būtų atstovaujamos visos etnografinės Lietuvos sritys, žymesni pateikėjai bei rinkėjai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Karinės dainos; Istorinės dainos; Dainynai; Lithuanian folk songs; Military songs; Historical songs; Songbook.

EN“Military-Historical songs” is the third tome of Lithuanian folk songbook. It includes songs from the 16th-18th century. <...> The material of the first tome of “Military-Historical songs” as of other tomes of the songbook is selected from Lithuanian Folklore Archive of the institute of Lithuanian literature and folklore, from folklore archives of Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University from folklore collections of association of Regional Studies as well as from folklore collections of other organizations and from currently available printed sources. Tome of “Military-Historical songs” includes 703 songs, 410 thereof with melodies. All this material is selected from 20 000 songs texts of this genre and from 2000 variations of melodies. The basic criteria of selection are artistic and ideological value of a song. Moreover attention is being focused to regions of recording with the intention to represent all ethnographic areas of Lithuania in line with well known presenters and collectors.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11260
Updated:
2016-08-10 21:22:27
Metrics:
Views: 113
Export: