Lietuvių liaudies dainynas. T. 2, Vestuvinės dainos. [D.] 1, Piršlybų dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 2, Vestuvinės dainos. [D.] 1, Piršlybų dainos
Alternative Title:
  • Vestuvinės dainos
  • Piršlybų dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983.
Pages:
884 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Vestuvinės dainos; Piršlybos; Dainynai; Lithuanian folk song; Wedding song; Matchmaking song; Songbook.
Article in the Book:
Kazlauskienė, BronėSauka, Leonardas. Piršlybų dainos. P. 16-36
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Piršlybos.
Summary / Abstract:

LT„Piršlybų dainos" yra antras „Lietuvių liaudies dainyno" tomas. Jame yra 725 dainos ir 505 jų melodijos. Medžiaga atrinkta iš 14 000 tekstų ir 2000 melodijų variantų. Pateikiami aukšto idėjinio bei meninio lygio kūriniai, būdingi atskiriems krašto regionams. Tomas apima etnografiniu ir teminiu požiūriu tarpusavy artimas pažintuvių, piršlybų ir žvalgytuvių dainas. Tekstai ir melodijos skelbiami autentiški, išlaikomos visos svarbiausios užfiksuotos kalbos ypatybės. Piršlybų dainos daugiausia yra lyrinės, nors pasitaiko ir humoristinių. Jų amžius, kaip rodo turinys meninė forma, labai įvairus - nuo seniausių iki dabartinių laikų. Dainose ne tik atsiskleidžia pakili būsimų vestuvių nuotaika, bet ir išryškėja liaudies pažūros ir motyvai, kuriais vadovaujamasi kuriant šeimą, reiškiami žmogaus vertinimo kriterijai: darbštumas, būdo ir moralinės savybės, tarpusavio palankumas, meilė, turtas. Poetizuojami jaunas bernelis, mergelė, jų geras būdas, išmintis, sugebėjimai neigiamai žiūrima į priverstines vedybas, baiminamasi tekėti už našlio, senio, girtuoklio, tinginio, už rūstaus, prasiskolinusio bernelio. Didelė piršlybų dainų dalis - pačios idėjiškiausios ir meniškiausios - įėjo į klasikinį lietuvių liaudies dainų fondą.

ENThe Matchmaking Songs is the second volume of The Lithuanian Folk Songbook. There are 725 songs and 505 melodies in it. The material is selected from 14000 texts and 2000 song versions. It presents material of high ideological and artistic level common to various regions. This volume involves songs of knowing the bride, matchmaking, and prospecting; all of them are closely interrelated from ethnographical and topical point of view. The book delivers authentic texts and melodies highlighting the most important particularities of language. The matchmaking songs are mainly lyrical, but humoristic ones also occur. As the content shows, their age and artistic forms are very different; the book covers the period from ancient to present times. The songs reveal not only the elevated mood of future wedding, but also attitudes and motives followed by people when creating a family, as well as criteria of evaluating another person: diligence, character and moral features, benevolence to each other, love, and prosperity. They poetize a young man and a girl; their positive character, and wisdom; negative feelings towards involuntary wedding; and fair to get married to a widower, old man, drunker, idler, and severe or indebted youngster. A big part of the wedding songs – the very idealistic and artistic ones – were included into the classical fund of Lithuanian folk songs.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11259
Updated:
2016-08-10 09:50:22
Metrics:
Views: 116
Export: