Balys Buračas. Kryždirbystė Lietuvoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balys Buračas. Kryždirbystė Lietuvoje: recenzija
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 280-282
Recenzuojama knyga: Kryždirbystė Lietuvoje / [Balys Buračas ; albumą sudarė: Antanas Buračas, Antanas Stravinskas] Viln 637 p
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTAlbume "Kryždirbystė Lietuvoje" pateikiama nemaža žymaus kraštotyrininko Balio Buračo (1897-1972) nuotraukų (apie 1200 fotografijų), jo autobiografija, publikacijos ir autentiška, dar niekur neskelbta rankraštinė medžiaga apie žymiausius Lietuvos kryždirbius, dievdirbius bei jų darbo vaisius pakelių, kryžkelių, sodybų ir kapinių puošmenis - kryžius ir koplytėles. Pirmojoje (tekstinėje) albumo dalyje pristatomi B. Buračo surinkti duomenys apie to meto dievdirbius ir kryždirbius: jų biografijų ir kūrybos faktai, vietinių žmonių prisiminimai ir pasakojimai apie šiuos liaudies meistrus bei jų kūrinius, pateikiamos pačių dievdirbių ir jų darbų nuotraukos. Antroji (iliustracinė) albumo dalis skirta B. Buračo palikimui. Joje sudėtos unikalios nuotraukos, kuriose savo autentiškoje aplinkoje dar buvo suspėti užfiksuoti dabar jau sunykę XVIII-XX a. pradžios lietuvių kryžiai, koplytėlės ir jų dievukai. Albumą užbaigia jo sudarytojų Antano Stravinsko ir Antano Buračo baigiamosios mintys, pabrėžiančios ir išryškinančios Balio Buračo palikimo vertę, bei kultūrologo Algirdo Gaižučio žvilgsnis į gyvąją Lietuvos kryždirbystės tradiciją, pristatantis šią dvasinės liaudies kultūros raiškos medinio kryžių ir jų dievukų pavidalo formą. [Iš leidinio]

ENThe album The Cross-Making in Lithuania (Kryždirbystė Lietuvoje) contains lot of pictures of famous regional researcher Balys Buračas (1897-1972) (around 1200 photos), his autobiography, publications, and authentic previously unpublished manuscript about famous Lithuanian cross makers, God makers, and their works: decorations of roadsides, crossroads, homesteads, and cemeteries; as well as crosses and chapels. The first part of the album (text) presents the information about God makers and cross makers collected by B. Buračas; it involves facts from their biography, creative activities, memories, stories of local people about the folk masters themselves and their works, and presents photographs of such people and their work. The second part of the album (illustrations) is dedicated to the heritage of B. Buračas. It contains unique pictures of Lithuanian crosses, chapels, and cult-figures of the 18th – the beginning of the 20th century in an authentic environment, that are now gone but were captured and displayed. The album ends with conclusive insights of the album makers Antanas Stravinskas and Antanas Buračas, who emphasize and highlight the value of Balys Buračas heritage, and a glimpse of Lithuanian culturologist Algirdas Gaižutis into the living Lithuanian cross-making tradition disclosing the expression of folk spiritual culture in the form of wooden crosses and cult-figures.

ISBN:
9986-18-042-2
ISSN:
1392-4028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11225
Updated:
2018-12-17 10:50:58
Metrics:
Views: 51    Downloads: 8
Export: