Lietuvių paprotinės teisės tradicijų transformacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių paprotinės teisės tradicijų transformacija
Alternative Title:
Transformation of traditions of Lithuania custom rights
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 251-260
Keywords:
LT
Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTPaprotinė teisė yra svarbi lietuvių tradicinės kultūros dalis, pripažįstama ir dabartinio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso. Sovietinė okupacija, brutaliai pakeitusi nuosavybės formas, turėjo lemiamą įtaką kai kurių paprotinės teisės tradicijų egzistavimui. Remdamasis lauko tyrimų medžiaga, autorius straipsnyje nagrinėja lietuvių paprotinės teisės kai kurių normų (nusikalstamumo nuosavybei, įeigos į svetimą žemę, sutarčių teisės) transformaciją sovietiniu ir posovietiniu laikotarpiu. Sovietinės okupacijos metais panaikinta privatinė nuosavybė neigiamai paveikė su nusikaltimais ir nusižengimais nuosavybei susijusias lietuvių paprotinės teisės normas, nes neigiamai transformavo paprotinės teisės normų garantę – viešąją nuomonę. Privatinės žemės nuosavybės grąžinimas Lietuvoje po 1990 m. sudarė sąlygas sovietmečiu primirštiems įeigą į svetimą žemę draudžiantiems ženklams sugrįžti. Dėl turguose ar namuose sudaromų mainų ir pirkimo-pardavimo sutarčių didelės vertės objektų sumažėjimo sovietmečiu ir dėl bendrų tradicinę kultūrą niveliuojančių veiksnių po Antrojo pasaulinio karo nyko žodinių sutarčių sudarymo faktą simbolizuojantis rankų sukirtimas ir tokio veiksnio juridinė galia. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paprotinė teisė; Papročiai; Customary law; Traditions.

ENCustom right is an important part of Lithuanian traditional culture also recognized by current Civil Code of the Republic of Lithuania. Soviet occupation having brutally changed property forms, had crucial impact towards existence of some traditions of custom right. Following material of field research, the author analyses transformation of some forms of Lithuanian custom rights (property crime, invasion to somebody’s land, rights of agreements) during soviet and post soviet period. Private property abolished during soviet occupation had negative impact towards Lithuanian property rights regarding property crime and transgressions, because it negatively transformed a guarantee for norms of Lithuanian property rights, i.e. public opinion. Restoration of private land after 1990 provided background for returning signs of prohibition to enter private land, which have been forgotten during soviet time. Due to sales-purchase agreements and swap contracts being concluded at markets or at home, due to reduction of high value objects during soviet time and due to general factors, levelling traditional culture after the World War II, hand shake as a symbol of conclusions of verbal agreements as well as legal power of such action was likely to fall into decline.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11222
Updated:
2018-12-17 10:50:58
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: