Algirdas Vyžintas. Sutartinių ir skudučių keliais. Stasys Paliulis. Tautosakininko gyvenimas ir darbai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algirdas Vyžintas. Sutartinių ir skudučių keliais. Stasys Paliulis. Tautosakininko gyvenimas ir darbai: recenzija
Alternative Title:
Algirdas Vyžintas. On the ways of sutartinės and skudučiai. Stasys Paliulis. Life and works of folklorist [Review]
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2005, 4 (13), p. 183-185
Recenzuojama knyga: Sutartinių ir skudučių keliais : Stasys Paliulis : tautosakininko gyvenimas ir darbai / sudarė ir parengė Algirdas Vyžintas Viln 524 p
Keywords:
LT
Sutartinės; Skudučiai.
EN
Sutartinės; Polyphonic folk songs; Multi-pipes wiwhistle music; Stasys Paliulis.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje nagrinėjama tautosakos rinkėjo, liaudies muzikos tyrinėtojo ir propaguotojo, pedagogo Stasio Paliulio 100 – osioms gimimo metinėms skirta (sudaryta ir parengta Algirdo Vyžinto) knyga “Sutartinių ir skudučių keliais. Stasys Paliulis. Tautasakininko gyvenimas ir darbai”. Knygoje sukaupti visi S. Paliulio teoriniai ir metodiniai darbai, iš kurių labiausiai turėtų patraukti pirmąkart skelbiami rankraščiai, kurių dėka, pabrėžia recenzentė, paaiškėja, kad S.Paliulis yra ne tik instrumentinės muzikos tyrinėtojas, bet ir vokalinių sutartinių. Giliai pažinodamas sutartinių atlikimo tradiciją, S.Paliulis neapsiribojo vien jų analize ir struktūriniais tyrinėjimais, istorinių faktų pateikimu .Jis nuo pat pirmojo mokslinio darbo itin daug dėmesio skyrė etnologiniams tyrinėjimams pateikdamas platų šios savitos liaudies kūrybos atlikimo kontekstą, apibūdindamas atlikėjų asmenybes, aiškindamas sutartinių reikšmę žmonių gyvenime. Recenzentė pabrėžia, kad straipsniuose pateiktos išvados yra itin reikšmingos lietuvių etnochoreologijai: pastebėtos sąsajos tarp, atrodytų, visiškai skirtingų laikotarpių choregrafinės kūrybos – šokamųjų sutartinių ir polkų, išaiškintas unikalus masiškai šokamų sutartinių atlikimo būdas (iki šiol neretai klaidingai manoma, kad sutartines gali šokti tik ribotas šokėjų skaičius, primena, kad sutartines šokdavo ne tik moterys, bet ir vyrai), atskleistas senųjų šokių improvizacinis pradas, jų atlikimo kontekstas, stilius ir nuotaika.Tačiau pastebi ir trukumų dėl pirmųjų knygos skyrių struktūros.Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis ir įvairių S. Paliulio rankraščių fragmentais.

ENSubject of the review is a book of Algirdas Vyžintas “On the ways of sutartinės and skudučiai. Stasys Paliulis. Life and works of folklorist” which was written to mark the anniversary of 100 years of the folklore collector, explorer and propagator of folk music, pedagogue Stasys Paliulis. The book includes all theoretical and methodological works, of which the most attractive are manuscripts following which, as the reviewer emphasizes, S. Paliulis was not only the explorer of instrument music, but of vocal sutartinės as well. Profoundly knowing traditions of sutartinės singing, S. Paliulis did more than their analysis and structural research. From the very first scientific work he paid a lot of attention to ethnological researches by providing a wide context of performing a folk, describing the personalities of performers and explaining the meaning of sutartinės in the life of people. The reviewer emphasizes that outcomes, provided in the articles, are especially significant for Lithuanian ethno choreology: there were noticed some connections between choreographic works of completely different periods – dancing sutartinės and polkas, a unique manner of mass dancing sutartinės was revealed (until then there was a false belief that only a limited quantity of dancers could dance sutartinės; the author reminds that sutartinės were danced not only by women, but by men as well), improvisational origin, context of performance, style and ambience of the ancient dances were revealed. But some limitations about the first chapters of the book were spotted. The book is richly illustrated with photographs and various fragments of S. Paliulis’ manuscripts.

ISBN:
9986-503-31-0
ISSN:
1392-4028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11205
Updated:
2018-12-20 23:07:32
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: