Lokalinis tyrimas "Merkinės etnografiniai savitumai" : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinis tyrimas "Merkinės etnografiniai savitumai": recenzija
Alternative Title:
Local research "Ethnographic particularities of Merkinė”
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2005, 4 (13), p. 173-177
Summary / Abstract:

LT2002 m. Katalikų Akademijos metraštyje atspausdinti straipsniai po bendru pavadinimu: Lokalinis tyrimas „Merkinės etnografiniai savitumai” ženkliai papildo 1970 metais išleistą lokalinę monografiją „Merkinė”. Tačiau šis Merkinės krašto tradicinės kultūros pristatymas dėl tarybiniu laikotarpiu vykdytos ateistinės politikos, paliko didžiulę spragą. Tai paprotinė etninės kultūros raiška. Aptariamasis straipsnių rinkinys „Merkinės etnografiniai savitumai” būtent šią spragą ir užpildo. Lietuvos istorijos instituto etnologai Ž. Šaknys, R. Paukštytė – Šaknienė, I. Šidiškienė, I. Burinskaitė ir D. Svidinskaitė 2000 – 2001 m., remiami Valstybinio mokslo ir studijų fondo, atliko etnologinius tyrimus. Analizuojamos iki šiol netyrinėtos gimtuvių ir krikštynų (R. Paukštytė – Šaknienė), jaunimo papročių, kultūrų sąveikos ir turizmo (Ž. Šaknys), santuokos ir vestuvinių simbolių (I. Šidiškienė), liaudies religingumo (D. Svidinskaitė) bei Merkinės kryžių kalnelio meninės raiškos (I. Burinskaitė) temos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Merkinė; Lokalinis tyrimas; Ethnic culture; Merkinė.

ENArticles, published in chronicle of Catholics Academy (2002) have a common title: Local research “Ethnographic particularities of Merkinė”, which is a significant supplement of local monograph, “Merkinė” issued in 1970. However the present introduction of traditional culture of Merkinė region due to atheistic policy being carried out during soviet period left a large gap. This is custom expression of ethnic culture. The article in question “Ethnographic particularities of Merkinė” fills this gap. Ethnologists of the institute of Lithuanian history Ž. Šaknys, R. Paukštytė – Šaknienė, I. Šidiškienė, I. Burinskaitė and D. Svidinskaitė carried out ethnologic research, being financed by National foundation of education and science. The following themes are analysed: birth and christening (R. Paukštytė – Šaknienė), youth customs, cultural interaction and tourism (Ž. Šaknys), wedding and matrimony symbols (I. Šidiškienė), religiosity of people (D. Svidinskaitė) and artistic expression of Merkinė hill of crosses.

ISSN:
1392-4028
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11202
Updated:
2023-04-16 11:45:25
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: