Life in Alberta at the beginning of the XXth century : the experience of Lithuanians

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Life in Alberta at the beginning of the XXth century: the experience of Lithuanians
Alternative Title:
Gyvenimas Albertoje XXa. pradžioje: lietuvių patirtis
In the Book:
Canada: society and the individual. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006. P. 162-181
Keywords:
LT
Kanada (Canada); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LT[...] Pirmieji lietuviai į Albertą atvyko iki jai tampant Kanados dalimi. Lietuviai dalyvavo tiesiant geležinkelius retai apgyvendintoje, atšiaurioje provincijoje. Per Albertą 1882-1883 m. buvo nutiestas Canadian Pacific Railway, kurio dėka paspartėjo Albertos apgyvendinimas. Gyvenimas Albertoje XX a. pradžioje buvo sudėtingas, tačiau žmones iš viso pasaulio traukė galimybe pradėti gyvenimą iš naujo - be priespaudos, persekiojimų, karo, prievartos, tikėjimo suvaržymų. Atvykę lietuviai dirbo sunkų darbą miškuose, tiesiant geležinkelius, kasyklose. Gyvenimo sąlygos buvo sunkios, dėl didelio darbo jėgos antplūdžio trūko būstų. Paprastai lietuviai manydavo, kad išvyksta trumpam užsidirbti ketindami sugrįžti, tačiau dažniausiai jie negrįždavo. Apsisprendę pasilikti, lietuviai imdavo valstybės dalinamą žemę, kirviu ir kirtikliu ją paruošdavo žemdirbystei. Albertoje vyravo nepastovus klimatas, todėl dažnai būdavo nederlingi metai, trukdavo net maisto. Savo žemėje, dažnai patys su kaimynų pagalba, statydavo tašytų rastų namus. Vėliau prakutę pasistatydavo geresnius vienaukščius (bungalow tipo) namus, įsigydavo žemės ūkio technikos. Per didžiosios depresijos laikotarpį daugelis bankrutavo, vėliau dalis lietuvių persikėlė gyventi į didžiuosius Kanados miestus. Kadangi dirbti į Kanadą daugiausia vykdavo vyrai, buvo didelė disproporcija tarp imigrantų vyrų ir moterų. Daug lietuvių visą gyvenimą liko viengungiais (todėl apie juos ypač mažai žinių, nes nedaug kas užrašydavo jų gyvenimo istorijas), kiti atsiveždavo žmonas iš Lietuvos. Rašant straipsnį daugiausia remtasi Albertos provincijos archyvuose rastomis lietuvių biografijomis - iš viso 55 lietuvių šeimų, gyvenusių Albertoje iki Antrojo pasaulinio karo, istorijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Kanada; Etniniai santykiai; Kultūrinė integracija; Emigration; Canada; Ethnical elations; Cultural integration.

EN[...] The first Lithuanians came to Alberta before it became a part of Canada. Lithuanians participated in laying railroads in the sparsely populated and bleak region. In 1882-1883 the Canadian Pacific Railway was laid, thanks to which the process of population of Alberta intensified. Life in Alberta at the beginning of the 20th century was difficult however a possibility to start a new life without oppression, persecution, war, violence and religious restraints attracted people from around the world. The Lithuanians worked hard in forests, on railroads and in mines. The living conditions were difficult, the rush of labour force resulted in lack of accommodation. Usually Lithuanians planned to go for a short period of time to make some money and return back, however most frequently they did not return. Upon deciding to stay the Lithuanians took the land, given by the state and prepared it for agriculture with the help of an axe and a pick. The climate in Alberta was unstable, therefore quite frequently the year was not productive and there was a lack of food. People built log houses, quite frequently themselves with the help of their neighbours. Later they built better houses of a bungalow type and purchased agricultural machinery. Most went bankrupt during the Great Depression and later the Lithuanians moved to live to the big cities of Canada. Since mostly men moved to work to Canada, there was a significant disproportion between male and female immigrants. A lot of Lithuanians remained single for the rest of their lives (therefore there is little information about them, since their life stories were not recorded), others brought their wives from Lithuania. The article was mostly based by the biographies of Lithuanians, found in the archives of Alberta, i. e. the stories of 55 Lithuanian families, who lived in Alberta before the WWII.

ISBN:
9986-38-694-2
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11198
Updated:
2013-04-28 17:14:59
Metrics:
Views: 9
Export: