Jūros šventės įtaka Klaipėdos miesto vystymuisi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jūros šventės įtaka Klaipėdos miesto vystymuisi
Alternative Title:
  • Effect of the Sea Festival on the Development of Klaipėda City
  • Influence of Sea Holiday of the development of Klaipėda City
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2006, Nr. 3, p. 108-125
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTJūros šventė yra viena seniausių miesto švenčių Lietuvoje. <…>Šiandien jūros šventė yra vienas iš spalvingiausių ir daugiausiai lankytojų pritraukiančiu renginių organizuojamų Baltijos valstybėse. Jūros šventės metu kasmet į Klaipėdą atvyksta apie pusę milijono žmonių iš visos Lietuvos.<… >Tiek klaipėdiečių, tiek žiniasklaidos nuomonės apie jūros šventę išsiskiria, todėl jūros šventė ir buvo pasirinkta šio straipsnio analizei, ieškant jos kultūrinės strategijos ir poveikio miesto ekonomikai bei socialiniam vystymuisi.<… >Šio straipsnio tikslas yra ištirti jūros šventės organizavimo ypatumus ir jos poveikį socialinei-ekonominei miesto plėtrai, pateikiant pasiūlymus dėl jūros šventės organizavimo, siekiant geresnio poveikio miesto socialiniam-ekonominiams vystymuisi ir įvaizdžiui. Išanalizavus jūros šventės marketingo poveikį miesto vystymuisi buvo nustatyta, kad šventė yra svarbus socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo elementas, įtakojantis miesto vystymąsi.<…>Jūros šventės senos tradicijos daro teigiamą įtaką visuomenės formavimuisi ir miesto įvaizdžiui bei yra klaipėdiečių pasididžiavimas. Tačiau jūros šventė neišnaudoja visų ekonominių galimybių. Pagrindinis finansavimo šaltinis vis dar yra sponsoriai.<…>Jūros šventė turi pakeisti savo tikslus, siekiant, kad ji ateityje išlaikytų ekonominę ir socialinę įtaką: tai yra, jūros šventė turėtų plėtoti bendradarbiavimą tarp Baltijos valstybių, plėtoti turizmą ir didinti šventės patrauklumą užsieniečiams, organizuoti Baltijos regatą ir t.t. Jūros šventės organizatoriai turėtų rengti tam tikrus paslaugų paketus naujiems dalyviams bei reklamuoti paslaugas atsižvelgiant į rinkos ekonomiką. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Jūros šventė; Klaipėda; Sea feast; Klaipeda.

ENThe Sea Festival is one of the oldest town festivals in Lithuania. Today the Sea Festival is one of the most colourful events that attracts highest numbers of visitors in the Baltic states. About half a million visitors from the entire Lithuania visit Klaipėda annually during the Sea Festival. The opinions of the residents of Klaipėda and the media about the festival are different, thus, the Sea Festival has been chosen as a topic of analysis for this article in order to disclose its cultural strategy and effect on the economics and social development of the city. The purpose of this article is to investigate the specifics of arrangements of this festival, its effect on the socio-economic development of the city, offer recommendations to on the organisation of the Sea Festival in order to have enhanced effect on the socio-economic development and image of the city. It has been identified from the study of the marketing influence of the Sea Festival upon the development of the city that the festival is a significant element of social, economic and cultural life, with effect on the development of the city. The ancient traditions of the Sea Festival have a positive impact on the development of the community and the image of the city; they are a matter of pride for the residents of Klaipėda. However, the Sea Festival does not exhaust its full economic potential. The principal source of financing still is its sponsors. . The Sea Festival should reconsider its goals in order to retain its economic and social impact in the future, i.e. the festival should promote co-operation among the Baltic states, develop tourism and increase its attractiveness to foreigners, organise the Baltic Regatta, etc. Organisers of the Sea Festival should work out specific service packages for new participants and advertise services according to the market economy.

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11190
Updated:
2020-03-04 20:11:57
Metrics:
Views: 32    Downloads: 12
Export: