Nauja architektūra Lietuvos didžiųjų miestų istorinėje aplinkoje 1950-2003 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja architektūra Lietuvos didžiųjų miestų istorinėje aplinkoje 1950-2003 m: disertacija
Alternative Title:
New Architecture in the Historical Environment of the Largest Cities of Lithuania in 1950-2003
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
2 t
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: New architecture in the historic environment of the largest Lithuanian cities (1950-2003) Vilnius, 2004 28, [1] p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama atskleisti naujų pastatų architektūros kūrimo Lietuvos didžiųjų miestų istorinėje aplinkoje 1950-2003 m. raidą, tendencijas, principus, būdus ir visa tai įvertinti Europos šalių patirties kontekste. Raidos tendencijoms išaiškinti nagrinėjama teisinių prielaidų ir rekomendacijų, teorinės minties bei praktikos evoliucija. Disertaciją sudaro šeši skyriai, literatūros ir šaltinių sąrašai, priedai. I sk. įvardijama nagrinėjama problema, jos aktualumas, tyrimo objektas; II sk. apžvelgiama problemos raida nuo seniausių laikų, detalizuojamas šiuolaikinis požiūris į problemą: tarptautinės teisinės prielaidos ir Europos šalių praktika; III, IV ir V sk. gilinamasi į teisines prielaidas ir rekomendacijas, teorinę plotmę bei praktiką Lietuvoje. VI sk. apibendrinama raida, išskiriant tendencijas ir jų kaitos priežastis, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. Disertacijoje nustatyti pagrindiniai naujos architektūros kokybę lemiantys aspektai: santykis su aplinka ir architektūros lygmuo. Naujų pastatų architektūros santykį su teisiškai nesaugoma istorine aplinka apsprendė architektūros, istorinių miestų teritorijų apsaugos ir naujos kūrybos jose tendencijos. Nustatyta, kad naujų pastatų architektūros istorinėje aplinkoje teisinių galimybių, teorinės minties ir praktikos bendros vystymosi tendencijos Lietuvoje atitiko Europos šalių patirtį. Esminių naujų pastatų architektūros Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje skirtumų nepastebėta.

ENThe thesis seeks to reveal the development, tendencies, principles and ways of creating architecture of new buildings in the historical environment of the largest cities of Lithuania in 1950-2003 and to evaluate all that within the context of experience of the European countries. To elucidate tendencies in the development, evolution of legal preconditions and recommendations, theoretical thought and practice is considered. The thesis consists of six chapters, lists of references, annexes. The problem being investigated, its relevance and the subject of investigation are described in Chapter I. Chapter II reviews the development of the problem from the olden times, modern attitude to the problem is detailed: international legal preconditions and practice of the European countries; Chapters III, IV and V deal with legal preconditions and recommendations, the theoretical plane and practice in Lithuania. Chapter VI sums up the development, singling out tendencies and causes of their change, presents conclusions and recommendations. Main aspects determining quality of new architecture are determined in the thesis: relation between the environment and the level of architecture. Tendencies in architecture, protection of historical territories of cities determined the relation between architecture of new buildings and unprotected historical environment. It was established that general tendencies of the development of legal possibilities, the theoretical thought and practice in the historical environment of architecture of new buildings in Lithuania complied with experience of the European countries. No essential differences in architecture of new buildings in the historical environment of Vilnius, Kaunas and Klaipėda were observed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11165
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 31
Export: