Moterų judėjimo informacinis aprūpinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų judėjimo informacinis aprūpinimas: disertacija
Alternative Title:
Information Provision of Women’s Movement
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
115 lap
Notes:
Dr. disert. (human. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas yra Lietuvos ir užsienio moterų judėjimas kaip socialinis reiškinys, naudojantis bei skleidžiantis informaciją ir dokumentaciją savo tikslams realizuoti. Disertacijos tikslas – tobulinti moterų judėjimo informacinį aprūpinimą; komunikaciniu aspektu išanalizuoti informacijos ir dokumentacijos veiklą moterų judėjime; atskleisti moterų judėjimo informacijos ir dokumentacijos veiklą. Pirmoje dalyje siekiama atskleisti ir išnagrinėti dabartinę moterų informacijos kaupimo, skleidimo ir koordinavimo padėtį Europoje, rekomenduoti kaip Europos patirtį pritaikyti Lietuvai, nusakyti modelius, kurių pagalba ateityje būtų galima keistis informacija. Siekiama parodyti, kad Lietuvos moterų judėjimas informacijos ir dokumentacijos plėtotės srityje gali remtis Europos šalių pasiekimais. Lietuvos moterų judėjimas perėmęs kai kurias užsienio šalių moterų judėjimo nuostatas, gali remtis ir šių šalių informacijos kaupimo ir tvarkymo patirtimi. Siekiant parodyti, kaip informacijos ir dokumentacijos veikla vystoma Europos šalyse, pateikiama labiausiai pažengusių ir bendradarbiaujančių su Vilniaus universiteto Moterų studijų centru šioje srityje šalių informacijos ir dokumentacijos veiklos analizė. Antroje – nagrinėjami moterų studijų kaip akademinės disciplinos, jungiančios įvairius mokslus, formavimosi bei raidos aspektai ir formos; analizuojamas moterų studijų turinys Europos universitetuose bei analizuojami moterų studijų veiklą koordinuojančių institucijų tinklai; nagrinėjami moterų studijų kursai Europos universitetuose. Trečioje – analizuojamos Lietuvos moterų organizacijos; nagrinėjama akademinių moterų studijų centrų veikla; analizuojama Lietuvos moterų judėjimo informacijos ir dokumentacijos veikla.

ENThe object of the paper is women’s movements in Lithuania and abroad as a social phenomenon that uses and spreads information and documentation for its goals. The aim of the dissertation is to improve the information provision of a women’s movement; analyse the information and documentation activities of a women’s movement in terms of the communication aspect; reveal information and documentation activities of a women’s movement. Part One aims to reveal and examine the current situation of information storage, dissemination and coordination in women’s movements in Europe, recommend adoption of the European experience in Lithuania and identify models that would facilitate information exchange in the future. The author suggests that women’s movement in Lithuania could use the achievements of European countries in dissemination of information and documentation. Analysis of information and documentation activities of European women’s movements cooperating with the Vilnius University’s Centre of Women’s Studies is presented as demonstration of information and documentation work in European states. Part Two examines aspects and forms of formation and development of women’s studies as an academic subject; an analysis is made of the content of women’s studies in European universities and of the networks of institutions coordinating activities of women’s studies. Part Three analyses women’s organisations in Lithuania; examines activities of academic centres of women’s studies; analyses information and documentation activities of women’s movement in Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11163
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 3
Export: