Veiksmažodžio tarpininkauti reikšmė ir vartojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodžio tarpininkauti reikšmė ir vartojimas
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2002, 75, p. 65-77
Keywords:
LT
Veiksmažodis; Funkcija; Tarpininkauti; Reikšti.
EN
Verb; Fukctions; Mediation; Meaning.
Summary / Abstract:

LTVeiksmažodis tarpininkauti eina su daugeliu žodžių formų bei konstrukcijų, atliekančių nevienodas funkcijas. Prielinksnio tarp konstrukcija ir asmenį žymintis naudininkas nurodo abi arba vien tą iš tarpininkaujamų šalių, kurios naudai tarpininkaujama. Tikslą, kurio paprastai tarpininkavimu siekiama, visų pirma reiškia tikslo reikšmės šalutinis dėmuo ir prielinksnio dėl konstrukcija. Šiam reikalui taip pat vartojamas kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininkas ir vietininkas. Padalyvis ir pusdalyvis eidami su veiksmažodžiu tarpininkauti visų pirma reiškia jų žymimo šalutinio veiksmo vienalaikiškumą su sakinio pagrindiniu veiksmu ir turi tam tikrą tikslo reikšmės atspalvį; padalyvis netinka, kai reikia aiškiai nurodyti tarpininkavimo tikslą. Su veiksmažodžiu tarpininkauti nevartotina prielinksnio pas konstrukcija vienai iš tarpininkaujamųjų šalių įvardyti, taip pat bendratis tarpininkavimo tikslui nustatyti. Nereiškia tikslo ir įnagininkai klausimu, klausimais.

ENThe verb tarpininkauti (Eng. to mediate) is used with a number of word forms and constructions, which perform quite different functions. The preposition tarp and its construction with the Dative case of a person refers to one or both parties for whose benefit mediation is held. The aim of the mediation is first of all, expressed by a secondary component of the meaning of purpose and the construction with the preposition dël. For the same purpose the Dative and Locative cases of some abstract nouns are also used. Half-participles and gerunds (indeclinable active participles), when used with the verb tarpininkauti, first of all, have the meaning of simultaneity of the subordinate action expressed by half-participles and gerunds with the main action of the sentence and has a shade of the meaning of purpose; the half-participle is hardly ever used to clearly specify the purpose of mediation. The construction with the preposition pas and the verb tarpininkauti should not be used to identify one of the parties of mediation; neither should the infinitive when the purpose of mediation is meant. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11161
Updated:
2018-12-17 11:00:01
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: