Tarinio formos greta kelių veiksnių dokumentų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarinio formos greta kelių veiksnių dokumentų kalboje
Alternative Title:
Forms of Predicate Beside Several Subjects in the Language of Documents
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2002, 75, p. 84-93
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas veiksnio ir tarinio derinimas dokumentų kalboje, kai veiksnio funkciją atlieka vienarūšių elementų eilė. Pagrindinis faktorius, lemiantis tarinio formos pasirinkimą, yra jo pozicija. Prepozicinio tarinio forma paprastai derinama su artimiausio veiksnio forma. Postpozicinis tarinys dažniausiai būna dgs. vyr. g. formos. Labai dažnai dokumentuose vartojamas bevardės giminės prepozicinis tarinys. Dažna jo vartosena pateisinama, kai jis vartojamas su heterogeniniais (skirtingų giminių/skaičių) veiksniais, o artimiausias veiksnys nuo tarinio atskirtas bent jau dvitaškio. Jeigu po tarinio dvitaškio nėra, bevardės giminės nereikėtų vartoti. Prepozicinio tarinio derinimo problemų galima išvengti vartojant apibendrinamuosius žodžius.Reikšminiai žodžiai: Dokumentų kalba; Tarinys; Veiksnys (gramatika); Derinimas; Vartojimas; Pozicija.

ENThe article presents an analysis of the adjustment of the subject and predicate in the language of documents when the function of the subjects is performed by several homogeneous elements. The main factor that determines the selection of the form of the predicate is its position. The form of the prepositional predicate is usually adjusted to the form of the closest subject. The post-positional predicate most frequently is a plural masculine form. Very frequently in documents a prepositional predicate of a neuter gender is used. Frequently its usage is justified when it is used with heterogeneous (of different gender/number) subjects, and the closest subject is separated from the predicate at least by a colon. If there is no colon after the predicate, the neuter gender should not be used. The problems of adjusting prepositional predicates might be avoided if generalising words are used.

ISSN:
0130-2795
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11159
Updated:
2018-12-17 11:00:00
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: