Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantai studentų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantai studentų kalboje
Alternative Title:
The Stress Variants of Suffixed Verbs in Students’ Speech
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2002, 75, p. 131-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalba; Priesaginiai veiksmažodžiai; Kirtis; Šaknis; Language; Suffixed verbs; Stress; Root.
Keywords:
LT
Kalba; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Language; Root; Stress.
Summary / Abstract:

LTBeveik penktadalis „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (2000) pateiktų veiksmažodžių yra priesaginiai ir mišrieji. Šiame straipsnyje analizuojama 121 priesaginis ir 16 mišriųjų veiksmažodžių. Paprastai bendrinėje lietuvių kalboje šie veiksmažodžiai kirčiuojami dvejopai: arba šaknyje, arba priesagoje. Straipsniu bandoma aptarti, kurį šių veiksmažodžių kirčiavimo variantą – šakninį ar priesaginį – dažniau renkasi studentai. Tyrime dalyvavo 46 Vytauto Didžiojo universiteto studentai lituanistai, jie turėjo sukirčiuoti pagrindines veiksmažodžių formas taip, kaip jas taria. Jeigu kirčiuoto skiemens priegaidę buvo sunku nustatyti, galima buvo tik pabraukti tą skiemenį. Tyrimo duomenys užfiksuoti trijose lentelėse, iš kurių aiškiai matyti, koks pateikto veiksmažodžio kirčiavimo variantas (priesaginis ar šakninis) dažniausiai pasirenkamas. Rezultatai rodo, kad kirčiavimo gretybės su priesagomis -(i)oti, -(i)uoti, -(i)auti studentų kalboje dažniau kirčiuojamos priesagoje, o veiksmažodžius su priesaga -inti linkstama kirčiuoti šaknyje. Daroma prielaida, kad tokie yra ir bendrieji šių veiksmažodžių kirčiavimo polinkiai.

ENAlmost one fifth of the verbs presented in “The Dictionary of the Contemporary Lithuanian Language” (2000) are suffixed or mixed. The article presents the analysis of 121 suffixed and 16 mixed verbs. Usually there are two ways to stress those verbs in the standard Lithuanian language: either the root or the suffix is stressed. It is discussed in the article which variant is more often chosen by students. 46 students of the Lithuanian language of Vytautas Magnus University took part in the analysis. They had to put stress to the main forms of the verbs the way they pronounce them. If it was difficult to determine the accent of the stressed syllable, it was enough to underline the stressed syllable. The data of the analysis were recorded in three tables that enable to see which is the most frequent variant of the verb stress is chosen (the suffix or the root is stressed). The results show that students tend to stress the suffixes of the verbs with the suffixes -(i)oti, -(i)uoti, -(i)auti more frequently. Moreover, they stress the root of verbs with the suffix –inti. An assumption is made that these are the general tendencies of stressing such verbs.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11157
Updated:
2018-12-17 10:59:59
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: