Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardinių junginių vartojimas publicistikoje
Alternative Title:
The Usage of Substantival Compounds in Publicistics
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2002, 75, p. 93-104
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos daiktavardinių junginių ypatybės: jų formali raiška, priklausomojo dėmens leksiniai ir darybiniai ryšiai su veiksmažodžiu. Daiktavardinių junginių paplitimas publicistiniame stiliuje susijęs su vyraujančiomis žodžių tvarkos tendencijomis, abstrakčiųjų daiktavardžių paplitimu, stiliaus reikalavimais, kitų kalbų įtaka. Vienas iš veiksnių, prisidedančių prie daiktavardinių junginių paplitimo, yra tai, kad žodžių junginiai su kilmininko linksnio daiktavardžiu gali būti vartojami ne visada.Reikšminiai žodžiai: Daiktavardiniai junginiai; Vartojimas; Paplitimas; Publicistiniai tekstai.

ENThe article presents an analysis of the peculiarities of substantival compounds: their formal expression as well as lexical and compositional relations of dependent constituent with the verb. The occurrence of substantival compounds in publicistic [4]style is related to dominant tendencies of word order, the proliferation of abstract nouns, the requirements of the style and the influence of other languages. One of the factors that contributes to the occurrence of substantival compounds is the fact that word compounds with a noun in the genitive case may not always be used.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Atributiniai vietos junginiai / Laimutė Bučienė. Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā 2012. P. 150-157.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11149
Updated:
2021-01-11 15:54:45
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: