Naujo kalbos patarimų leidinio užsilaukus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujo kalbos patarimų leidinio užsilaukus
Alternative Title:
Awaiting a New Edition of Language Tips
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2003, 76, p. 79-88
Keywords:
LT
Žodžio kaityba / Inflection; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTNaujo kalbos patarimų leidinio rengimas labai užtruko. Iš pradžių numatytas trečiasis „Kalbos praktikos patarimų“ leidimas virto nauju „Kalbos patarimų“ leidiniu, rengiamu iš esmės kita tvarka ir daugeliu atvejų kitokiais principais. Iš parengtų ir jau leidžiamų bandomųjų gramatikai skirtų „Kalbos patarimų“ knygelių išryškėjo polinkis leidinį pernelyg suakademinti, perkrauti įvairiomis smulkmenomis (ypač tarmybėmis), gausinti kalbos taisyklių ir jų išimčių, jas dėstyti pasitelkus simbolius ir schemas. Tai kelia susirūpinimą, ar naujasis leidinys bus visuomenei suprantamas, ar nebus per sunku juo naudotis. Rengiant galutinį jo variantą pravartu būtų daryti griežtesnę aptariamųjų dalykų atranką, mažiau viską detalizuoti, ką ne ką prastinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gramatinės formos; Vartosena; Kamienas.

ENCompilation of a new edition of language tips has taken a while. The initially planned third edition of Practical Language Tips turned out to be a new edition of language tips drafted essentially differently and in many cases based on other principles. The test booklets of language tips already drafted and published in the field of grammar have shown the trend of making the edition too academic overloading it with various details (especially dialect units), including more language rules and exceptions and presenting by symbols and charts. This gives rise to concerns whether the new edition will be understandable for the public and whether it is not going to be too difficult to use it. When drafting the final version, it would be good to apply a stricter selection process to the items in question, give fewer details and simplify something.

ISSN:
0130-2795
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11140
Updated:
2018-12-17 11:10:20
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: