Grėsmių Lietuvos ekonominiam saugumui analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grėsmių Lietuvos ekonominiam saugumui analizė
Alternative Title:
Analysis of Threats to the Economic Security of Lithuania
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 259-276
Keywords:
LT
Ekonominė politika.
EN
Economic policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis moksline literatūra, teisine ir statistine medžiaga yra atliekama sąvokos „saugumas" interpretacija, pateikiamas šalies saugumo supratimas, analizuojamas Nacionalinio saugumo strategijos formavimo procesas. Išryškinamos nacionalinio saugumo strategijos sudėtinės dalys bei ekonominio saugumo strategijos vieta nacionalinių strategijų kontekste. Parodoma, kaip nacionalinių strategijų kontekste priimami sprendimai (operatyviniai ir strateginiai) priklauso nuo grėsmių svarbumo ir jų pasireiškimo tikimybės. Pagrindžiama, kad ekonominio saugumo strategija yra ekonomikos strategijos sudėtinė dalis. Toliau atskleidžiama grėsmių ekonominiam saugumui kompozicija, parodoma, kad grėsmės gali būti išorinės ir vidinės. Parodoma šalies ekonominės politikos ryšys su ekonominiu saugumu. Taip pat įvardijamos tos grėsmės, kurios gali pakenkti Lietuvos ekonominiam saugumui bei atliekama jų analizė. Apibrėžiami veiksniai, lemiantys ekonominio saugumo rodiklių pokyčius. Grėsmių ekonominiam saugumui analizės praktiškai neįmanoma atlikti be ekonominio saugumo strategijos konteksto arba tokia analizė metodologine prasme būtų neišsami. Kita vertus, autorius nepretenduoja į labai išsamią grėsmių ekonominiam saugumui analizę. [Iš leidinio]

ENThe article provides an interpretation of the “security” concept based on scholarly literature and legal and statistical material; it provides an understanding of national security and analyses the process of defining the National Security Strategy. The constituent parts of the National Security Strategy and the role of the economic security strategy are emphasised within the context of national strategies. The article demonstrates that decisions made within the context of NATIONAL strategies (whether operational or strategic) depend on the significance of threats and their likelihood. It substantiates the idea that the economic security strategy is a constituent part of economic strategy as a whole. In addition, the article discloses the composition of threats to economic security, i.e. that there can be internal and external threats. The article demonstrates the relationship between the national economic policy and economic security. It also identifies and analyses threats which may have a damaging impact on the economic security of Lithuania. The factors determining changes in economic security indices are also defined. An analysis of threats to economic security cannot be made without the context of economic security strategy or rather such an analysis would be incomplete in methodological terms. On the other hand, the author does not claim to have made an exhaustive analysis of threats to economic security.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11127
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: