Globalizacija ir naujo tipo grėsmės: terorizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacija ir naujo tipo grėsmės: terorizmas
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 17-32
Keywords:
LT
Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTTerorizmas savaime nėra naujas reiškinys pasaulyje, tačiau Šaltojo karo pabaiga ir globalizacija „išleido džiną iš butelio“. Šiame straipsnyje nagrinėjamos terorizmo apibrėžimo problemos, terorizmo grėsmės tendencijos (ypač didėjančio terorizmo fatalumo priežastys), globalizacijos poveikis terorizmui bei kovos su terorizmo grėsme globalizacijos amžiuje galimybės ir pavojai. Straipsnyje teigiama, kad globalizacijos amžiuje terorizmas tampa populiarus ne tik kaip asimetrinė kovos priemonė su stipresniu priešininku pasaulio „piktavalėse“ valstybėse, bet kova su terorizmu vis dažniau naudojama kaip pagalbinis instrumentas užsienio bei vidaus politikoje Vakarų pasaulio demokratijose. Kai nėra sutarimo, kas yra terorizmas, valstybės dėl vidaus ir užsienio politikos interesų ir/arba išorinio spaudimo yra linkusios sureikšminti terorizmo grėsmę, o tai sukuria kontrproduktyvų efektą ir didina pavojų saugumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Terorizmas; Grėsmės; Globalization; Terorism; Dangers.

ENTerrorism is not what could be called a new phenomenon in the world. The end of the Cold War and globalisation, however, "have let the genie out of the bottle". In this article the author analyses issues pertaining to the definition of terrorism, tendencies of the terrorist threat (particularly, causes of the growing fatality of terrorism), the impact of globalisation on the phenomenon of terrorism and opportunities and dangers behind the fight against terrorism in the globalisation age. The article claims that during the age of globalisation terrorism becomes popular not only as a means for an asymmetric fight against the stronger opponent of the world's "evil" states; the fight against terrorism is more and more often used as a supplementary instrument in the external and internal policies of Western world democracies. Devoid of an agreement on what terrorism is, states, facing the pressure of foreign and internal interests and/or external pressure, have become used to exaggerating the appeal of the terrorist threat, which, in turn, creates a counterproductive effect and increases security stakes. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Kariuomenė šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje : tikslai, uždaviniai ir raidos perspektyvos. / Feliksas Žigaras. Šiuolaikinės visuomenės vertybinės orientacijos ir Lietuvos kariuomenė / Bronius Genzelis, Feliksas Žigaras, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė, Audronė Petrauskaitė. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. P. 28-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11126
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: