Europos saugumas: nauji iššūkiai ir bendradarbiavimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos saugumas: nauji iššūkiai ir bendradarbiavimo galimybės
Alternative Title:
European Security: New Challenges and Opportunities for Cooperation
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 127-154
Keywords:
LT
Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Saugumas / Safety; Tarptautinis saugumas / International security.
Summary / Abstract:

LTNaujos po Šaltojo karo išryškėjusios grėsmės skatina ieškoti naujų prevencinių ir gynybinių instrumentų taip pat, iš dalies keičia tarpvalstybinius santykius saugumo srityje bei jų perspektyvas. Besikeičianti saugumo aplinka neišvengiamai veika ir Europos valstybių tarpusavio santykius bei jų saugumo perspektyvas, kurias labai sudėtinga įvertinti nuolat kintančiame pasaulyje. Globaliai vykstantys sudėtingi procesai, kurie veikia tiek bendrą visų, tiek individų saugumą, bei iš esmės pakitusi tarptautinė sistema verčia iš naujo įvertinti Europos saugumo perspektyvas. Siekiant geriau suprasti Europos šalių galimybes užtikrinti saugumą savo regione bei įvertinti šiandienines europiečių iniciatyvas, darbo objektu buvo pasirinkta po Šaltojo karo prasidėjusi ir tebevykstanti naujos Europos saugumo sistemos institucionalizacija. Straipsnio tikslas - įvertinti Europos saugumo sistemos institucionaliacijos perspektyvas ir jų poveikį regiono saugumui. Pirmojoje straipsnio dalyje apžvelgiami globalios saugumo problematikos pokyčiai po Šaltojo karo bei išskiriami pagrindiniai veiksniai, veikiantys Europos saugumą. Antra straipsnio dalis skiriama Europoje besiformuojančios regioninės saugumo sistemos analizei. Trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse vertinamos ES bei NATO galimybės tapti efektyvios Europos saugumo sistemos pagrindu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europa; Tarptautinis saugumas; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Europe; International security; NATO.

ENThe new threats that emerged after the Cold War require new preventive and defensive instruments. They have also partly changed the relations among countries in the realm of security as well as their future prospects. The changing security environment inevitably affects interrelations among the European states and their security prospects (which are difficult to evaluate in the ever changing world). Complicated processes that are happening on the global scale and a substantially changed international system call for a new assessment of the future of the European security. The institutionalisation of the new European security system, started after the Cold War and still continued, was chosen as this work’s object in an attempt to understand the potential of European countries for ensuring the security in their respective regions and also in order to evaluate the European initiatives today. The aim of the article is to assess the prospects of the institutionalisation of the European security system and their impact on the security of the region. The first part surveys the changes in the topic of global security after the Cold War and isolates the main factors that affect the European security. The second part of the article deals with the analysis of the developing regional security system. The third and fourth parts assess the chances of the EU and NATO of becoming the basis for the effective European security system.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Europos Sąjungos bendro gynybos identiteto problema / Margarita Šešelgytė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 251 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11125
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: