Dūrinių kirčiavimo gretybės studentų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dūrinių kirčiavimo gretybės studentų kalboje
Alternative Title:
Syllable stress options for compound words in students’ speech
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2003, 76, p. 108-114
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami 126 sudurtiniai daiktavardžiai ir 15 būdvardžių. Aptariama, kurį sudurtinių daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimo variantą dažniau renkasi studentai. Eksperimente dalyvavo 40 Vytauto Didžiojo universiteto studentų lituanistų. Jie turėjo sukirčiuoti kai kuriuos nurodytų žodžių linksnius taip, kaip paprastai taria. Jeigu kirčiuoto skiemens priegaidę buvo sunku nustatyti, galėjo tik pabraukti tą skiemenį. Eksperimento rezultatai rodo, kad studentų kalboje akivaizdus polinkis (84 % visų sukirčiuotų atvejų; 2702 iš 3230) sudurtinius daiktavardžius su galūne -ys, -ė kirčiuoti kuo arčiau sandūros. Antrąją sudurtinių daiktavardžių grupę sudaro dūriniai, kurių variantai yra pirmosios kirčiuotės ir skiriasi kirčiuoto skiemens vieta. Čia taip pat linkstama kirčiuoti kuo arčiau sandūros. Trečioji grupė yra dūriniai (14 žodžių), kurių vienas variantas yra pirmosios kirčiuotės, kitas – antrosios. Visi studentai pamatinį žodį kirčiavo tvirtagališkai, o dūrinių priegaidės nenurodė. Sudurtinius būdvardžius eksperimento dalyviai kirčiavo gana variantiškai. Eksperimento rezultatai rodo, kad studentai beveik 3 kartus dažniau renkasi kirčiuoti antrąjį „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ pateikto dūrinio variantą. Taigi galima daryti išvadą, kad egzistuoja akivaizdus polinkis kirčiuoti arčiau sandūros esantį vardažodžių dūrinių skiemenį.Reikšminiai žodžiai: Kirčiavimas; Daiktavardis; Dūriniai (gramatika); Būdvardis; Accentuation; Compounds; Noun; Adjective.

ENThis article analyses 126 compound nouns and 15 adjectives. It discusses which variants for syllable stress are most often chosen by students when pronouncing compound nouns and adjectives. Forty students of Lithuanian studies at Vytautas Magnus University in Kaunas participated in the experiment. They had to mark various forms (case inflections) of certain words to indicate which syllable they would stress in normal speech. If they could not specify the actual type of stress (short, acute or circumflex), they had to at least underline the stressed syllable. The results of the experiment show a clear tendency in student speech (84 % of the words in the test; 2702 cases out of 3230) to stress the syllable closest to the juncture in compound nouns ending in -ys or -ė. Another group of words consists of compound nouns of the first accentuation class and therefore have a variable pattern of stress. In this case also the tendency was to stress the syllable closest to the juncture. A third group consisted of compound (14 words) of which there were two variants: one in the first accentuation class, the other in the second accentuation class. All the students used the circumflex stress on the root word, but did not show the type of stress on the compound word. The experimental group marked the stressed syllable of the compound adjectives in a quite varied way. The results of the experiment show that students were almost 3 times as likely to mark the stressed syllable of the compound word the way that is shown as the second option in the DLKŽ (Dictionary of the Modern Lithuanian Language). From this can be concluded that there is a distinct tendency to stress the syllable of compound nouns that is closest to the juncture.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11124
Updated:
2018-12-17 11:10:16
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: