Debatai dėl NATO ateities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Debatai dėl NATO ateities
Alternative Title:
Debates About the Future of NATO
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2003, t. 1, p. 67-85
Keywords:
LT
Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTŠiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO) buvo įkurta siekiant sulaikyti ir atgrasyti Tarybų Sąjungą. Kadaise jos keltos didžiulės grėsmės nebeliko, o Rusija panašios grėsmės nebekelia. Todėl ir iškilo problema: ar NATO dar reikalinga ir jeigu taip, tai kokia NATO reikalinga XXI amžiuje? Kitaip tariant, koks yra šiandien NATO raison d'etre'1. Įvairių nuomonių ir požiūrių, reikštų šiais klausimais pastaruoju metu, analizė yra pagrindinis šio straipsnio tikslas. Daugiausia dėmesio jame yra skiriama JAV ir jų europinių sąjungininkų skirtingų pozicijų ir prieštaringų santykių, keliančių grėsmę aljanso vienybei ir ateičiai, aptarimui. Aiškinamos NATO plėtros ir jo pobūdžio kaitos sąsajos. Nagrinėjamas aljanso gebėjimas atsakyti į naujus iššūkius tarptautiniam saugumui, kurių simboliu tapo 2001 m. rugsėjo 11 d., ir galimas jo vaidmuo naujoje globalioje saugumo sistemoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Nauji iššūkiai; NATO; New chalenges.

ENNorth Atlantic Treaty Organization was established to counter and deter the Soviet Union. However, the big threat it used to pose is gone now, and Russia presents no similar threat. Consequently, the following questions have been raised: is there still any need for NATO and, if yes, what kind of NATO we need in the 21st century? In other words, what is NATO’s raison d'etre'1 today? The article seeks to analyze various opinions and views regarding these issues. Its main emphasis falls on the discussion of different positions and controversial relations which threaten the unity and future of the alliance between the USA and its European allies. The connection between NATO expansion and its change is explained. Also examined is the ability of the alliance to respond to new challenges with regard to international security (11 September, 2001 being the symbol of those challenges) and its possible role in a new global security system.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Kieno saugumas? Kuri tapatybė? : kritinės saugumo stadijos ir Lietuvos užsienio politika / Kęstutis Paulauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 206 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11120
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: