Tikroji ir primestinė žodžio tvarka reikšmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikroji ir primestinė žodžio tvarka reikšmė
Alternative Title:
True meaning vs. spurious meaning of the word ‘tvarka’
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2004, 77, p. 20-25
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp gramatikos ir politikos / Pranas Kniūkšta. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTPagal „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ tvarka yra tai, kas atitinka darną, sistemą, normą. Tai ir darnos, sistemos reikalavimus atitinkantis veiklos ir veiksmo būdas. Galima pridėti – ir darnos reikalavimus atitinkantys principai. Darnos, sistemos ir veiklos būdo reikšme tvarka nuo seno vartojama ir administracinėje kalboje. Dokumentuose ypač dažnas kanceliarizmas nustatyta tvarka ir pasakymas įstatymo nustatyta tvarka. Trumpai tariant, tvarka tradiciškai yra abstrakčios reikšmės žodis, reiškinio pavadinimas. Prieš kurį laiką imta skleisti nauja, iki šiol negirdėta, neteiktina tvarkos reikšmė – tas žodis pradėtas vartoti kaip organizacinių dokumentų pavadinimas. Tvarką greta kitų dokumentų mini įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijos; aiškinama, kad nutarimais ir įsakymais „tvirtinami nuostatai, tvarkos, koncepcijos, programos ir kt.“ Vis dėlto žodis tvarka, reiškiantis darnos reikalavimus atitinkantį veiklos būdą, neturėtų būti vartojamas kaip dokumento pavadinimas. Ta reikšme vartojamą tvarka gali pakeisti taisyklės arba nuostatai. Galimi pavadinimai tvarkos taisyklės, tvarkos nuostatai. Bet geriausia prie tvarkos pridėti bendros reikšmės žodį aprašas ir sudaryti dokumento pavadinimą tvarkos aprašas. Užrašą vien su žodžiu tvarka reikia laikyti ne dokumento pavadinimu, o antrašte. Jei antraštėje aprašo šalia tvarkos ir nėra, jis vis tiek gali būti vartojamas to dokumento tekste. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kanceliarinė kalba; Administracinė kalba; Įstatymai; Dokumentai; Administrative language; Laws; Documents.

ENThe ‘Dictionary of Modern Lithuanian’ (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas) defines tvarka as that which corresponds to harmony, a system, a norm. Tvarka is a mode of action that meets the requirements of order, systems. One might add – it embodies the principles for achieving harmony, order, coherence. The word tvarka has long been used in administrative language for its meanings of ordered systems and modes of action. In documents one often encounters the ‘officialese’ terms nustatyta tvarka (‘established order’) and įstatymo nustatyta tvarka (‘procedures established by law’). In short, tvarka has traditionally been an abstract noun, signifying a non-tangible phenomenon. Some time ago the word tvarka began to be used in a new, hitherto unheard of, way. It began to be used to signify an organisational document. ‘Tvarka’ is now starting to be referred to, along with other documents, in recommendations for drafting laws and other legislation; one hears it said that decisions and orders “confirm the guidelines, tvarkos, conceptions, programs, etc.” Nonetheless, the word tvarka, meaning a course of action that meets the requirements of order and harmony, should not be used as the name of a document. Where tvarka is used in this sense it can be replaced by taisyklės (regulations) or nuostatai (guidelines). Other possibilities are tvarkos taisyklės, tvarkos nuostatai (procedural regulations/guidelines). But the best thing is to add the word aprašas (report, description) next to the word tvarka, making the name of the document tvarkos aprašas (report/description of procedures/guidelines). The word tvarka on its own may still be used as a heading on a report, but not as the name of the document. If the word aprašas (report, description) does not appear in the heading next to the word tvarka, it can still be used in the text of the document.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Administraciniai terminai ir dokumentų tekstai / Bronislovas Vonsavičius. Specialybės kalba: sakinys ir tekstas / parengė: Gintautas Akelaitis, Rata Brūzgienė, Ilona Čiužauskaitė, Laima Pečkuvienė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 178-183.
  • Dėl kai kurių valdymo dokumentų rengimo klausimų (kalba, terminija, stilius) / Bronislavas Vonsavičius. Specialybės kalba: terminija ir studijos / redaktorių kolegija: Gintautas Akelaitis, Angelė Kaulakienė, Irena Smetonienė, Tadas Sudnickas, Vida Žilinskienė, Kazimieras Župerka. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 128-134.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11107
Updated:
2018-12-17 11:21:32
Metrics:
Views: 177    Downloads: 3
Export: