NATO reagavimo pajėgų ir ES greitojo reagavimo pajėgų veiklos perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
NATO reagavimo pajėgų ir ES greitojo reagavimo pajėgų veiklos perspektyvos
Alternative Title:
Prospects for the Activities of the NATO Response Force and the EU Rapid Reaction Force
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2004, t. 2, p. 103-130
Keywords:
LT
Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LTPasibaigus Šaltajam karui, reaguodamos į pokyčius tarptautinėje aplinkoje, siekdamos efektyviai atsakyti į naujus saugumo aplinkos iššūkius ir užsitikrinti savo raison d'etre keitėsi ir saugumo institucijos. NATO buvo pradėtos atitinkamos karinių vadovavimo struktūrų bei saugumo užtikrinimo instrumentų reformos. Pradėtos kurti mobilios ir lankstesnės karinės pajėgos, kurias galima būtų panaudoti regioniniuose konfliktuose. ES taip pat išplėtė funkcijas į savo struktūras įtraukdama karinį matmenį bei pradėdama kurti Europos greito reagavimo pajėgas (EGRP). Viena svarbiausių saugumo organizacijų misijų tapo taikos palaikymas. Tačiau taikos palaikymo instrumentai nebuvo pakankami kovojant su kitomis šiuolaikinėmis grėsmėmis [...]. Afganistano karinė kampanija įrodė, kad nei ES, nei NATO nėra tinkamos operacijoms, kurios reikalauja operatyvumo ir lankstumo. [...] Šio straipsnio tikslas – pateikti naujų NATO ir ES karinių instrumentų veiklos perspektyvų analizę, išsiaiškinti, kokią rolę NATO Reagavimo pajėgų (NRP) ir EGRP atliks esamoje saugumo struktūroje [...]. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamos NRP būsimos veiklos perspektyvos, galimos problemos, šių pajėgų įtaka NATO efektyvumui, transatlantiniam ryšiui ir tarptautiniam saugumui. Antra dalis skirta EGRP perspektyvų ir problemų analizei. Trečiojoje dalyje siekiama įvertinti šių pajėgų bendros veiklos galimybes, svarbiausias problemas, jų įtaką pajėgų veiklos efektyvumui ir pasekmes tarptautiniam saugumui. Paskutinėje dalyje trumpai apžvelgiamos Lietuvos dalyvavimo NRP ir EGRP operacijose perspektyvos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Tarptautinė aplinka; EU. NATO; International environment; Europos Sąjunga (European Union).

ENA need for multi-dimensional effective institutional structure possessing various security instruments, have become obvious already by the end of the Cold war and is manifested itself even stronger at the beginning of the XXI century. Moreover globalization of the security concept makes it clear that security cannot be complete if it is not tackled globally. Aiming to react to changing security environment international security institutions during the last decade are undergoing essential changes, related to their missions, tasks, structures and instruments. Demand for small special forces, which possess the most advanced technologies, modern air force and efficient intelligence capabilities emerged. That stipulated changes in armed forces and armory. NATO and the EU in the beginning of the XXI century have committed themselves for a new mission - to guarantee security and stability in the World. The main purpose of this article is to overview major steps of NATO and the EU transformation aiming to respond to the contemporary security challenges, to present an analysis of possible evolution of their new instruments NATO Response Force (NRF) and European Rapid Reaction Force (ERRP), to elucidate possible roles and interdependency of NRF and ERRF in the contemporary security architecture, and, finally to contemplate on the possible effects of both forces on international security. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Europos Sąjungos bendro gynybos identiteto problema / Margarita Šešelgytė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 251 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11080
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 11
Export: