Lietuvos bankininkystės raidos ypatybės ir jų poveikis gyventojų ekonominiam saugumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bankininkystės raidos ypatybės ir jų poveikis gyventojų ekonominiam saugumui
Alternative Title:
Developmental Features of the Lithuanian Banking Sector and Their Impact on the Economic Security of Citizens
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2004, t. 2, p. 211-231
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos bankų sistema; Gyventojų ekonominis saugumas; Bankų sistemos raidos ypatybės; Lithuanian banking system; Economic security of population; Specifities of banking system development.
Keywords:
LT
bankų sistema; Bankų sistemos raidos ypatybės; Gyventojų ekonominis saugumas.
EN
Economic security of population; Lithuanian banking system; Specifities of banking system development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Lietuvos gyventojų požiūrio į bankus analizei, vertinant šį požiūrį kaip sudėtinę ekonominio saugumo koncepcijos dalį. Atskirais bankininkystės raidos faktais pagrindžiamas teiginys, kad ankstesnės jos politikos ydos ir įgyvendinimo klaidos ligi šiol lemia menką gyventojų pasitikėjimo Lietuvos bankine sistema rodiklį. Remdamasi ankstesne darbo patirtimi Vilniaus banko rinkos tyrimų ir marketingo struktūriniuose padaliniuose, autorė detaliau komentuoja vieno šalies komercinio banko sprendimus bankininkystės raidos fone. Remiantis atskirų autorių publikacijomis, teisine ir statistine informacija, straipsnyje siekiama parodyti individualaus lygmens požiūrio į šalies finansų institucijos vietą bendroje nacionalinio saugumo sampratoje. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the analysis of public opinion about the banking sector through the perspective of a constituent part of economic security. The statement that the flaws and implementation mistakes of the previous banking policy still account for low public trust in the Lithuanian banking system is based on facts taken from certain stages of development of the banking system. Drawing on previous work experience in market research and marketing divisions of Vilniaus Bank, the author comments in greater detail on the decisions of one commercial bank in light of development of the banking sector. On the basis of publications of other authors, legal and statistical information, the article aims to identify the role of an individual level opinion about the role of the country’s financial bodies within the general concept of national security.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11077
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: