Karinis konfliktas informacijos amžiuje ir Lietuvos pasirengimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karinis konfliktas informacijos amžiuje ir Lietuvos pasirengimas
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2004, t. 2, p. 53-72
Keywords:
LT
Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTInformacinė revoliucija keičia tarptautinę sistemą ir saugumo aplinką, kurioje mes gyvename. Valstybė praranda galios monopolį globalioje informacinėje erdvėje. Tačiau tos pačios technologijos tampa ir naujo tipo karinių konfliktų įrankiais. Griūna Vakarų civilizacijos suvokimas apie karinį konfliktą: anksčiau remtasi Carl von Clausewitz modeliu, kai vadovai iškelia politinius tikslus ir kontroliuoja karius, kariai tiesiogiai kariauja ir yra teisėti smurto taikiniai, civiliai nedalyvauja konflikte, bet remia savo vadovus per mokesčių sistemą bei palaiko jų iškeltus politinius tikslus. Informacijos amžiaus konfliktas - tai tam tikra prasme ikivestfalinis konfliktas, kai nusikaltimai prieš civilius ir valstybės vidaus tvarką buvo norma. Kyla klausimas - kaip valstybė gali užtikrinti savo piliečių saugumą? Didžiosios valstybės atsakymą bando rasti sudarant informacinių operacijų strategijas ir programas. Didelis dėmesys čia skiriamas valstybės viešajai informacijai konflikto metu bei informacijos saugumui. Pastarojoje srityje Lietuva jau žengė pirmuosius žingsnius, tačiau viešosios informacijos principų - ne tik karinio konflikto, bet ir taikos metu - mūsų valstybei derėtų pasimokyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karinis konfliktas; Piliečių saugumas; Military conflict; Social security.

ENThe information revolution is changing the international system and the security environment in which we live. The state is loosing its monopoly of power in a global information space where, with the help of new technologies, people create their wellbeing and where, by means of the same modern technologies, military conflicts of a new type are occurring. The Western civilisation conception of a military conflict, based on the Clause-witz model where leaders set political goals and control soldiers; soldiers fight directly and become lawful targets of violence; and civilians do not participate in the conflict, but support their leaders by paying taxes and backing their political goals, is falling apart. A conflict of the information age is, in a sense, a "pre-Westphalian" conflict where crimes against civilians and the internal order of the state were the norm. The question arises of how the state may ensure the security of its citizens. The great powers try to find an answer in the strategies and programs of information operations. A great amount of attention is given to the public information of the state during a conflict, as well as to information security. In the latter sphere, Lithuania has already made its first steps; however, Lithuania needs to learn the principles of public information not only during conflict, but also during peacetime. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11066
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: