Glaudesnio bendradarbiavimo ES perspektyvos ir pasekmės Lietuvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Glaudesnio bendradarbiavimo ES perspektyvos ir pasekmės Lietuvai
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2004, t. 2, p. 131-147
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama keletas su glaudesniu bendradarbiavimu ir jo potencialiu poveikiu naujoms narėms (pirmiausia Lietuvai) susijusių klausimų. Pirmiausia aptariama glaudesnio bendradarbiavimo sampratos raida, parodant, jog siekis suderinti skirtingų preferencijų ir galimybių valstybių norą integruotis yra būdingas visai pokario Europos istorijai. Pristatomi pagrindiniai glaudesnio bendradarbiavimo formalizavimo ES sutartyje motyvai ir aplinkybės, susiklosčiusios per pastarąjį dešimtmetį. Po to aptariamos konkrečios glaudesnio bendradarbiavimo nuostatos, įtvirtintos ES sutartyje. Skirtingi motyvai bei lūkesčiai, susiję su glaudesniu bendradarbiavimu ES viduje bei dėmesys jam diskusijose dėl Europos ateities, suteikia pagrindo teigti, jog formalių (ir neformalių) glaudesnio bendradarbiavimo iniciatyvų plėtra ir įgyvendinimas yra vienas iš svarbiausių klausimų, nuo kurio priklausys ir tolesnė ES raida po jos plėtros, ir narystės Sąjungoje teikiama nauda Lietuvai ir kitoms narėms. Tai susiję ir su galimomis tarpvyriausybinėmis koalicijomis ES po plėtros, kurios detaliai analizuojamos straipsnyje, bei su jų tikėtinu stabilumu. Galiausiai įvertinamos glaudesnio bendradarbiavimo perspektyvos ES po jos plėtros ir su tuo susiję iššūkiai Lietuvai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Glaudesnis bendradarbiavimas; EU; Cooperation; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe article addresses several issues linked to the enhanced cooperation and its potential impact on new member states. Firstly, the development of the concept of differentiated integration and enhanced cooperation in particular is discussed. Actually, it should be noted that the desire to combine divergent preferences and capacities for deeper integration have been present in Europe during the entire period after the Second World War. The main circumstances and motives to formalize enhanced cooperation in the Treaty of the EU during the last decade are then discussed. Different motives and expectations linked to the concept of enhanced cooperation in the EU and the significant attention given to this issue in the debates on the future of Europe provide a strong ground to argue that developing formal and informal initiatives of enhanced cooperation will be among the main issues which will determine further development of the EU after the enlargement and the benefits of membership to the new member states. Therefore, perspectives for the use of enhanced cooperation after the enlargement of the EU and implications for Lithuania are addressed, focusing on particular issues around which future intergovernmental coalitions might be formed and the stability of such coalitions. [From the publication]

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11059
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 7
Export: