Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse taikos operacijose: narystės NATO ir ES iššūkiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse taikos operacijose: narystės NATO ir ES iššūkiai
Alternative Title:
Lithuanian Participation in International Peace Missions: NATO and EU Challenges
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2005, t. 3, p. 215-228
Keywords:
LT
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Tarptautinės taikos operacijos; Europos Sąjunga (European Union).
EN
NATO; EU; International peac keeping operation.
Summary / Abstract:

LT2004 metais Lietuva atšventė ne tik savo įstojimą į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO) bei Europos Sąjungą (ES), bet ir dešimties metų dalyvavimo tarptautinėse taikos operacijose sukaktį. NATO praėjusį dešimtmetį tapo viena svarbiausių veikėjų sprendžiant konfliktus ir krizes Europoje, tad aktyvus Lietuvos dalyvavimas Aljanso operacijose prisidėjo ir prie narystės siekio. Tačiau sprendžiant tarptautinius konfliktus Europoje ir pasaulyje dalyvauja ne tik NATO, bet ir kitos tarptautinės organizacijos, savo krizių valdymo pajėgas kuria ir ES. Straipsnyje tiriama, su kokiais iššūkiais ir problemomis Lietuva gali susidurti, kai jau kaip visavertė NATO ir ES narė vykdys savo tarptautinę karinio dalyvavimo politiką. Apžvelgus tarptautinių taikos operacijų plėtrą po šaltojo karo bei NATO ir ES konfliktų, taip pat krizių valdymo politikos raidą, daroma išvada, kad didžiausi iššūkiai Lietuvai kyla dėl karinių taikos palaikymo aspektų bei potencialios NATO ir ES konkurencijos. [Iš leidinio]

ENIn 2004, Lithuania celebrated not only its entry into North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU) but also ten-year anniversary since the beginning of its participation in international peace operations. During the last decade, NATO became one of the major players in resolving conflicts and crises in Europe, therefore an active participation of Lithuania in the Alliance’s operations contributed to the country’s becoming a member. Nevertheless, NATO is not the only participant in resolving international conflicts in Europe and the world. Other international organizations are involved as well. The EU is also in the process of creating its own crisis management forces. The article examines the challenges and problems Lithuania might face when, as a full-fledged member of NATO and the EU, it will implement its international policy of military intervention. The overview of the post-Cold War expansion of international peace operations, NATO and the EU conflicts, and of the course of crisis management policy is followed up by the conclusion that Lithuania’s biggest challenges arise because of the military aspects of peace-keeping and because of the potential competition between NATO and the EU.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
  • Europos Sąjungos bendro gynybos identiteto problema / Margarita Šešelgytė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 251 p.
  • Kariuomenė šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje : tikslai, uždaviniai ir raidos perspektyvos. / Feliksas Žigaras. Šiuolaikinės visuomenės vertybinės orientacijos ir Lietuvos kariuomenė / Bronius Genzelis, Feliksas Žigaras, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė, Audronė Petrauskaitė. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. P. 28-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11023
Updated:
2020-07-24 11:03:31
Metrics:
Views: 4
Export: