Egzistencinis tautos tapatumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Egzistencinis tautos tapatumas
Alternative Title:
Existential identity of the nation
In the Book:
Keywords:
LT
Egzistencija; Tauta; Individas; Globalizacija.
EN
Existence; Nation; Individual being; Globalisation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama tautinė egzistencija globalizacijos sąlygomis. Kadangi tautinė egzistencija neatsiejama nuo kultūrinio tapatumo, šis klausimas svarstomas per kultūros fenomenų prizmę. Keliami klausimai apie mažų tautų kultūros vietą globaliame kontekste, apie jų gyvavimo perspektyvą. Į šiuos klausimus autorius bando atsakyti pasitelkęs egzistencinės fenomenologijos konceptualias priemones. Tauta prilyginama apimtam baimės ir rūpesčio individui. Daroma prielaida, kad mirties akivaizda – tautos kūrybingumo šaltinis. Teigiama, kad kitų tautų kultūra – būtina tautos kultūrinio egzistavimo sąlyga. Kitos tautos verčia koreguoti tautos ateities perspektyvas bei istorinės praeities prasmes. Taip jos dalyvauja kuriant mūsų tautos gyvenimo projektą. [Iš leidinio]

ENThe national culture in the conditions of globalisation is investigated in the article. The author asks what place has the culture of small nations in the global context, what is the future for their being? The author tries to answer to these questions with the help of the concepts of existential phenomenology. The nation is interpreted as individual being. The author supposes that the creativity of the nation goes from being to death. The culture of other nations is a necessary condition of the cultural existence of a nation. Thanks to other nations, we correct our perspectives of the future and the sense of the historical past. In this way, they take part in the creation of life’s project in our nation. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11004
Updated:
2020-03-30 13:41:57
Metrics:
Views: 4
Export: