Baudos bausmė ir jos paplitimas Europos Sąjungos valstybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudos bausmė ir jos paplitimas Europos Sąjungos valstybėse
Alternative Title:
  • The Penalty of fines and their prevalence in the European Union
  • Geldstrafe und ihre Verbreitung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 52, p. 108-120
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama baudos bausmė ir jos skyrimo tendencijos Europos Sąjungos valstybėse. Remiantis Europos valstybių baudžiamaisiais įstatymais ir jų taikymo praktika bandoma atskleisti priežastis, kokios lėmė aplinkybės, kad šios bausmės taikymas iki šiol yra gana skirtingas. Atsižvelgiant į tai, analizuojami baudos pranašumai, trūkumai, kiti veiksniai, turintys įtakos šios bausmės efektyvumui. Straipsnyje taip pat skiriama dėmesio naujojo Baudžiamojo kodekso analizei ir bandoma prognozuoti, kokį poveikį turės bausmių skyrimo ir kitos nuostatos toliau taikyti šią bausmę. Apibendrinant pateikiami dažnesnio baudos taikymo teismų praktikoje pasiūlymai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstama veika; Baudos; Sankcija; Crime; Fine; Punishment.

ENThis article examines the penalty of fines and the trends for imposing them in the European Union. Following European criminal laws and the practice of their application, the article attempts to discover the reasons, the supporting circumstances, for their imposition still being rather different. Taking this into consideration, the advantages, disadvantages and other factors which influence the effectiveness of these penalties are examined. The article also analyses the new Criminal Code and attempts to predict the effect that imposing fines and the application of other regulations will continue to have on this penalty. The summary provides recommendations for the fines most commonly applied in court practice.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1100
Updated:
2018-12-20 23:00:52
Metrics:
Views: 82    Downloads: 25
Export: