Tautosaka šalia sielovados ir poezijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautosaka šalia sielovados ir poezijos
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 267-270
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Dvasininkija / Clergy; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje, skirtoje Antano Valantino (1916-2003) - kunigo, poeto, tautosakos rinkėjo - devyniasdešimtosioms gimimo metinėms paminėti, apžvelgiami jo nuveikti darbai lietuvių tautosakos labui. Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyne iš viso yra saugoma 115 A. Valantino rankraščių, kuriuose - 13 148 įvairaus žanro ir apimties lietuvių tautosakos tekstai. Kunigas yra surinkęs tikrą Vadaktų, Šeduvos, Sidabravo, Naujamiesčio ir kitų gretimų parapijų tautosakos lobyną. Svarbu tai, kad A. Valantinas buvo labai sąžiningas ir patikimas korespondentas - pastebėjęs kokius nors ankstesnius savo riktus, kituose rinkiniuose būtinai apie juos pranešdavo. Per XX a. paskutinį dešimtmetį, talkinamas sūnėno Jono Valantino, iš namų archyve saugomų tekstų ir likusių rankraščių kunigas savo lėšomis išleidžia ištisą vieno autoriaus bibliotekėlę, kurioje šalia poezijos, publicistikos yra ir keletas tautosakos knygelių - paties A. Valantino iš rankraščių atrinkti dainų tekstai, pasakos, sakmės bei padavimai, patarlių rinkinys. Sūnėnas Jonas, gyvenantis Vadaktuose, šiuo metu yra svarbiausias A. Valantino atminimo saugotojas. Jo namuose yra dėdės kunigo biblioteka, rankraščiai, nuotraukų archyvas ir kitas paveldas. A. Valantinui skirtas memorialinis kambarys yra ir senojoje Vadaktų klebonijoje, atminimo kampelis - Sidabravo seniūnijos muziejuje.Reikšminiai žodžiai: Kunigai; Tautosakos rinkėjai; Poetai; Dainos; Pasakos; Smulkioji tautosaka.

ENThe publication dedicated to the 90th anniversary from the birth of a priest, a poet, and a collector of folklore Antanas Valantinas (1916-2003) overviews his activities for the sake of Lithuanian folklore. The Archive of Lithuanian Literature and Folklore contains 115 A. Valantinas manuscripts that include 13 148 Lithuanian folklore texts of various genres and scopes. A. Valantinas collected a real treasury of folklore from Valaktai, Šeduva, Sidabravas, Naujamiestis, and other neighbourhood parishes. It is important to mention, that A. Valantinas was an extremely honest and reliable journalist who informed the readers about all of his slips he noticed. During the last decade of the 20th century, A. Valantinas, with a help of his nephew Jonas Valantinas, published series of texts stored at his home library (using personal funds); the series involved poetry, publicist texts and folklore collections. The latter were represented by texts of songs, tales, fairy stories, legends, and saws selected personally by A. Valantinas. His nephew Jonas, who lives in Vadaktai, is the main keeper of A. Valantinas memory. He has a library of publications of his uncle, manuscripts, photos and other heritage in his home. The Memorial Room of A. Valantinas is housed in Vadaktai rectory and the Memorial Corner is present in Sidabravas Eldership Museum.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10993
Updated:
2018-12-17 11:52:23
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: