Dainų publikavimo problemos : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dainų publikavimo problemos: recenzija
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 25, p. 281-284. Etninė muzika
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje išryškinamos "Lietuvių liaudies dainyno" X, XI, XII, XIII, XIV tomais pristatomų dainų klasifikavimo problemos ir po dainomis pateikiamų aprašų specifika. Recenzijos autorė pastebi, kad į aptariamųjų penkių tomų rengimą yra įsitraukę ir jauni folkloristai, kurie labiausiai bando koreguoti tam tikras nusistovėjusias šeimos dainų klasifikavimo nuostatas, tiksliau, XIV Dainyno tome atsisako skelbti kai kurias anksčiau kataloge išskirtas dainas. Recenzentę nuvilia ir X Dainyno tomo dainų tipo ar versijos aprašai - juose nėra minėtojo tomo rengėjos įžvelgtų naujų jaunimo ir meilės dainų panašumo su to paties ar kitų žanrų dainomis atvejų, net neišnaudojami katalogo duomenys. Tačiau pagiriami N. Laurinkienės parengti X tomo ir L. Saukos parengti XIII tomo komentarai, nes iš jų galima puikiai susidaryti vaizdą, kokiais aspektais analizuoti dainų tekstus. L. Sauko išsamūs, autentiškomis citatomis paremti dainos tipo (versijos) aprašai, recenzentės nuomone, yra didžiulis palengvinimas tyrinėtojui. Bene lakoniškiausi recenzijos autorei pasirodė V. Misevičienės parengtieji darbo dainų (XII t.) ir J. Ūsaitytės, D. Vaitkevičienės šeimos dainų tomo (XIV) tipo (versijos) komentarai. Autorė prieina prie išvados, kad po dainos tipo (versijos) pateikiamų aprašų apimtis ir kokybė priklauso ir nuo atskiro dainų žanro, ir nuo jų rengėjų patirties. Recenzija baigiama viltimi, kad į Dainyno rengimą įsitraukiantys jauni folkloristai ateityje įgys daugiau patirties.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Dainynai; Publikavimas; Lithuanian folk songs; Songbook; Publication.

ENThe review highlights classification problems in the Collection of Lithuanian Songs, Volumes X, XI, XII, XIII, and XIV and the specificities of song descriptions. The author of the review notices that the preparation of five volumes of the collection being discussed engaged young folklorists who aimed to correct certain provisions applicable in classifying family songs; for example, Volume IV refused to publish some songs mentioned in the catalogue. The reviewer gets disappointed by descriptions of song types, or versions, in Volume X; they do not cover similarities of new love and youth songs noticed by the preparator of the same volume; nor use even catalogue data. However, the reviewer commends descriptions of Volume X Volume XIII prepared by N. Laurinkiene and L. Sauka accordingly; they help to create a clear image from what aspects texts of songs shall be analysed. In the opinion of the reviewer, detailed and quotation-based Sauka’s descriptions of song types (versions) are extremely helpful to the researchers. Comments on type (version) of work songs (Volume XII) prepared by V. Misevičiūtė and family songs (Volume XIV) by J. Ūsaitytė and D. Vaitkevičienė seemed the most laconic to the reviewer. She concludes that the scope and the quality of descriptions on song types (versions) depend on genre of songs and experience of the preparators. The review ends with a hope that young folklorists, engaged in preparing the Collection, will gain more experience in future.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10986
Updated:
2020-03-16 20:29:28
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: