Istorijos vaidmuo Lietuvos-Rusijos santykiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos vaidmuo Lietuvos-Rusijos santykiuose
Alternative Title:
Role of History in Lithuanian-Russian Relations
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2006, t. 4, p. 163-177
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTValstybinių tarpusavio santykių istorija yra elementari jų sambūvio dalis, jų kultūrinio gyvenimo apraiška. Tačiau jeigu istorijos vaidmuo santykiuose tarp valstybių yra didelis, jeigu jis apima ne tik kultūros, bet ir politikos sferą, tai nėra geras ženklas. Paprastai jis liudija, kad tos valstybės dar neturi nusistovėjusios pilietinės identifikacijos, kad jų santykius dar veikia įvairios ideologijos, mitai, versijos ar tiesiog spekuliacijos, kad pagaliau jos turi viena kitai įvairių pretenzijų, menamų ir teritorinių, ir todėl praktiškai tos valstybės negali turėti normalių partnerystės ir bendradarbiavimo santykių. Kita vertus, dėl tokios padėties kenčia ir istorija. Ji praktiškai verčiama į ideologiją, nes besivaržančioms valstybėms reikia ne objektyvios istorijos, bet jų poziciją pagrindžiančios ir priešininko poziciją paneigiančios versijos. Straipsnyje bus aptariama istorinių interpretacijų įtampa, kuri šiandien yra tarp Lietuvos ir Rusijos, bei tos įtampos genezė, taip pat aptariamas tos įtampos neigiamas poveikis Lietuvos – Rusijos santykiams apskritai kaip santykiams tarp valstybių, taip pat ieškant kelių tai įtampai mažinti. [Iš leidinio]

ENThe history of interrelations between countries is a natural part of their coexistence and the manifestation of their cultural life. However, if the role of this history is too big, encompassing not only culture but also politics, it turns out to be a bad sign. Normally, it means that these states still lack an established civil identification, that their relations are still affected by different ideologies, myths, versions or speculations, that they have certain claims against each other, whether alleged or territorial, which prevent them from having normal partnership and cooperation. On the other hand, history itself suffers from such a situation. It is turned into an ideology since it is not the objective history what the competing countries need but rather a version which would confirm their position while refuting that of the opponents. The article will discuss the tension among the historical interpretations found today with regard to Lithuania and Russia and will look at the genesis of that tension. The negative impact of the tension on the overall state relations between Lithuania and Russia and the ways to reduce it will also be considered.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10953
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: