Imperijos, pasaulio tvarka ir mažosios valstybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imperijos, pasaulio tvarka ir mažosios valstybės
Alternative Title:
Empires, World Order, and Tiny States
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2006, t. 4, p. 27-84
Keywords:
LT
Tarptautiniai santykiai / International relations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai remdamiesi smarkiai besiplėtojančiais akademiniais debatais dėl JAV imperizacijos apraiškų nagrinėja imperijų formavimosi teorines prielaidas ir tiria šio proceso indikatorius JAV, ES, Rusijos bei Kinijos užsienio ir vidaus politikoje. Didžiųjų valstybių imperizacijos tendencijos kelia grėsmes ir galimybes mažoms valstybėms. Autoriai nagrinėja galimus Lietuvos užsienio ir vidaus politikos pasirinkimus, kuriuos kuria JAV globalios liberalizacijos ir demokratėjimo, ES „branduolio valstybių“ „sustiprinto bendradarbiavimo“ ir Rusijos savo įtakos zonos atstatymo „geopolitinių projektų“ sąveika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautiniai ryšiai; Imperija; Užsienio ryšiai; International relations; Imperial federation; Foreign relations.

ENOn the basis of the growing debates about the signs of the USA’s imperisation, the authors of the article examine theoretical premises for the formation of empires and scrutinize the evidence of this process in the foreign and domestic policies of the USA, EU, Russia, and China. The imperisation tendencies of the big states pose both threats and opportunities to small countries. The authors analyze likely alternatives for Lithuanian foreign and domestic policies. These alternatives are created by the interaction of “geopolitical projects” of the USA’s global liberalization and democratization, “enhanced cooperation” among the “nucleus states” of the EU, and the restoration of its zone of influence by Russia.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10952
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: