Mirties problema šiuolaikinėje Lietuvos dailėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties problema šiuolaikinėje Lietuvos dailėje: disertacija
Alternative Title:
Problem of Death in Contemporary Lithuanian Art
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problem of death in contemporary Lithuanian art Vilnius, 2004 44, [2] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama ištirti mirties problematiką šiuolaikinėje lietuvių dailėje. Kadangi tyrinėjant mirties pasirodymo pobūdį dailėje tenka susidurti su vienais problemiškiausių dabartinės kultūros klausimų, darbe pasitelkiama ne tik šiuolaikinės Lietuvos dailės medžiaga, bet remiamasi platesnio pobūdžio tyrimais, bendresniu tarpdisciplininiu požiūriu, grįstu meno bei kultūros vientisumo prielaida, pagal kurią meno kūrinys yra neatskiriama kultūros dalis, kuris ją atspindi ir atskleidžia. Tai kompleksinis tyrimas, jame ieškoma paralelių tarp mirties sampratos pokyčių bei dominuojančių pasaulėžiūrinių nuostatų kaitos, žmogaus sampratos. Disertaciją sudaro įvadas, trys dalys, išvados ir priedai. Pirmoje dalyje aptariama žmogaus egzistencijos samprata ir problemiškas mirties suvokimas, nagrinėjama modernybėje atsiradusi abejonė metafizikos pagrindais, analizuojamos mirties interpretavimo variacijos be jokių žmogiškosios būties tęstinumo garantijų. Antroje dalyje aptariamas mirties vaizdinys istorinėje dailės tradicijoje, keliamas klausimas apie mirties pobūdį dailėje kvestionuojant metafiziką, aptariami meninės situacijos pokyčiai, lėmę metafizinės pozicijos išnykimą dailėje. Trečioji dalis padalinta į skyrius, remiantis J. Lacano išplėtotomis Realybės, Simboline ir Įsivaizduojamąja plotmėmis. Šiuolaikinėje Lietuvos dailėje mirties problematika neturi vieno griežtai apibrėžto ir nustatyto vaizdavimo modelio ar konkrečios ikonografinės schemos. Dominuoja postmetafizinis mirties suvokimas, tačiau atskiruose kūriniuose ryškėja ir metafizikos apraiškos.

ENThe dissertation aims at analysing a problem of death in contemporary Lithuanian art. Since a nature of death in art is one of the most problematic questions in modern culture, the paper is based not only on data on contemporary Lithuanian art but also wider research, and more general interdisciplinary approach based upon an assumption of integrity of art and culture, according to which a work of art becomes an integral part of culture that reflects and explores it. It is a complex research exploring parallels between variations of the concept of death and dominating regulations of worldview and the concept of man. The dissertation consists of an introduction, three parts, conclusions and appendices. The first part discusses the concept of human existence and problematic perception of death, analyses discredit of fundamental elements of metaphysics, variations of interpretation of death eliminating any guaranties for continuity of human existence. The second part discusses the image of death in historical tradition of art, raises a question of nature of death in art by questioning metaphysics, and discusses changes in a situation of art that determined elimination of metaphysical position in art. The third part is divided into sections according to Real, Symbolic and Imaginative levels developed by J. Lacanas. Problem of death in contemporary Lithuanian art does not have any strict model or specific iconographic scheme. Post-metaphysical perception of death is dominating, however metaphysical expressions are found in separate works of art.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10924
Updated:
2022-02-07 20:08:32
Metrics:
Views: 22
Export: