Minimalistinė forma šiuolaikinėje architektūroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Minimalistinė forma šiuolaikinėje architektūroje: disertacija
Alternative Title:
Minimalistic Form in Modern Architecture
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
206 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Minimal form in contemporary architecture Vilnius, 2004 36 p. ,iliustr
Summary / Abstract:

LTMokslinio darbo tyrimų sritis – minimalistinė raiška ir, jos generuojamais principais remiantis, sukuriamos šiuolaikinės minimalistinės formos specifika, evoliucija bei transformacijos galimybės. Siekiama ištirti minimalistinės raiškos vietą architektūroje, kompozicinius formos kūrimo principus šiuolaikinėje architektūroje, sukurti įtikinamą architektūrinės raiškos modelį, pagrįstą formos transformacijos principu ir pateikti jo taikymo kryptis. Siekiant nustatyti minimalistinės raiškos dinamiką atlikta minimalistinės raiškos ištakų ir raidos kiekybinė bei geografinio paplitimo analizė lyginamuoju metodu; kokybinis tyrimas vykdytas pasitelkus kompleksinio vertinimo, kritinį-vizualinį, kompozicinio interpretavimo, turinio analizės metodus. Disertacijoje aptarta minimalistinės raiškos įvairovė, jos sąsajos su miestų planavimu ir geografinis paplitimas bei vieta Lietuvos architektūroje; suformuluoti minimalistinę raišką atspindintys principai, jos tikslai ir prioritetai, išryškintos pagrindinės minimalistinę raišką charakterizuojančios kompozicinės priemonės, apibrėžta formos reikšmė minimalistinei raiškai šiuolaikinėje architektūroje. Taip pat aptarti minimalistinės formos taikymą įtakojantys veiksniai, poreikis transformuoti minimalistinę raišką bei galimi šių transformacijų rezultatai.

ENThe scope of the thesis includes minimalistic expression, the specifics of the modern minimalistic form that is created on the basis of the principles generated by such expression, and the evolution and transformation possibilities of minimalistic form. The paper seeks to explore the place of minimalistic expression in architecture and the compositional principles of creating form in modern architecture, to build a convincing model of architectural expression based on the principle of transformation of form and to present trends of its application. To identify the dynamics of minimalistic expression, the author has carried out analysis the beginnings and development of minimalistic expression, its quality and geographical distribution based on the comparative method. For the study of quality, the integrated assessment, critical and visual, composition interpretation and content analysis methods were employed. The thesis deals with the variety of minimalistic expression, its links with urban planning, geographical area and place in Lithuania’s architecture, lays down the principles that reflect minimalistic expression and its goals and priorities, highlights the main means of composition that characterise minimalistic expression and defines the meaning of form for minimalistic expression in modern architecture. The paper also discusses factors that influence the application of minimalistic expression, the need for transforming minimalistic expression and possible outcomes of such transformations.

Related Publications:
Kai kurie minimalizmo aspektai šiuolaikinėje bibliotekų architektūroje / Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Lina Kostinaitė. Urbanistika ir architektūra. 2006, t. 30, Nr. 2, p. 97-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10922
Updated:
2022-02-07 20:08:58
Metrics:
Views: 23
Export: