Lietuvos žydų tradicinio meno simbolika lyginamosios analizės požiūriu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žydų tradicinio meno simbolika lyginamosios analizės požiūriu: disertacija
Alternative Title:
The Symbolism of Traditional Lithuanian Jewish Art From the Point of View of Comparative Analysis
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
217, [129] lap., [14] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. )humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Symbolism of the traditional art of Lithuanian Jews from the view of comparative analysis Vilnius, 2006 55, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacija „Lietuvos žydų tradicinio meno simbolika lyginamosios analizės požiūriu“ yra kompleksinė ir tarpdisciplininė, aprėpianti platų Lietuvos žydų kultūros ir meno istorijos problemų lauką. Disertacijoje nuosekliai ir kryptingai nagrinėjama tradicijos ir raštijos reikšmė Lietuvos žydų kultūroje, sakralinių ir komentatoriškų tekstų bei juose glūdinčios Halachos ir agados įtaka meninei raiškai, simbolinės kalbos, vaizdinių ir įvaizdžių formavimuisi bei kaitai. Dėmesys sutelkiamas į šias pagrindines XVIII-XX a. Lietuvos žydų tradicinio meno paveldo formas: sinagogų architektūrą ir interjero sąrangą, ritualinius objektus ir dekorą. Siekiant atskleisti Lietuvos žydų įvairių meno formų ypatumus bei simbolikos genezę kaip lyginamoji medžiaga pasitelkiamas skirtingose geografinėse erdvėse funkcionavęs žydų tradicinio meno paveldas. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti tipologinius Lietuvos žydų tradicinio meno simbolikos bruožus; išryškinti pagrindinius simbolinius motyvus, vaizdinius ir įvaizdžius, nustatyti jų ištakas ir šaltinius, atskleisti jų reikšmes ir genezę platesnių žydų kultūros ir meno procesų kontekste. Traktuojant simbolį kaip organišką žydų religinio pasaulėvaizdžio ir kultūrinės raiškos dalį, siekiama rekonstruoti pagrindines Lietuvos žydų tradicinio meno simbolikos plėtotės tendencijas. [Iš leidinio]

ENThis dissertation entitled “The Symbolism of Traditional Lithuanian Jewish Art From the Point of View of Comparative Analysis” is complex and interdisciplinary, encompassing the broad field of the problems of Lithuanian Jewish cultural and art history. In this dissertation, the meaning of tradition and the written word in Lithuanian Jewish culture are examined in a consistent and focused manner, as are the sacral and commentary texts and influence of Halakha and agada hidden in them on artistic expression, as well as the forming and development of symbolic language, imagery and images. Attention is focused on the following forms of Lithuanian Jewish traditional artistic heritage of the 13th-20th centuries: synagogue architecture and the structure of the interior, ritual objects and decoration. In striving to reveal the special aspects of the various forms of Lithuanian Jewish art and the genesis of symbolism, the heritage of Jewish traditional art that functioned in different geographical spaces is used as comparative material. The main objective of this work is to create typological traits of the symbolism of Lithuanian Jewish traditional art; also bring to light the main symbolic motifs, imagery and images, establish their sources and origins, and reveal their meanings and genesis in the broader context of Jewish culture and processes of art. Interpreting a symbol as an organic part of the Jewish religious worldview and cultural expression, efforts are made to reconstruct the main trends of the spread of Lithuanian Jewish traditional art symbolism.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10899
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 11
Export: