Lietuvos techniškųjų mokslinių mokyklų bibliometrinis tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos techniškųjų mokslinių mokyklų bibliometrinis tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Bibliometrical Research of Technical Scientific Schools of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
121 lap
Notes:
Dr disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – 1944–1990 metais Lietuvos mokslininkų sukurtos techniškosios mokslinės mokyklos. Šiuo darbu siekiama bibliometrinių metodų pagalba identifikuoti Lietuvos techniškąsias mokslines mokyklas ir socialines grupes; išaiškinti mokslinių mokyklų personalinę sudėtį ir jų indėlį į technikos mokslų raidą; išanalizuoti technikos mokslų istoriografiją (publikacijų srautą) Lietuvoje nuo mokslo ištakų iki 1990 metų ir atskleisti mokslo įstaigų bei atskirų mokslininkų indėlį į technikos mokslų vystymąsi. Pirmoje dalyje apžvelgiama technikos mokslų raida nuo XVI a. iki 1990 metų. Aptariama Vilniaus universiteto, Kauno universiteto, Kauno politechnikos instituto ir Vilniaus inžinerinio statybos instituto mokomoji ir mokslinė veikla bei moksliniai tyrimai Lietuvos mokslų akademijos techniškuosiuose institutuose. Antroje dalyje pateikiami technikos srities disertacijų autoreferatų srauto analizės rezultatai, aptariamas šio metodo vaidmuo identifikuojant mokslines mokyklas. Trečioje dalyje aprašomos pagal socialinį-komunikacinį modelį identifikuotos trys mokslinės mokyklos, sukurtos technikos srities mokslininkų: Kazimiero Ragulskio, Algirdo Žukausko ir Aleksandro Čyro. Aptariama bendraautorystės ir citavimo analizės reikšmė identifikuojant mokslines mokyklas bei šių metodų taikymas tiriant mokslininkų grupes ir mokslinę komunikaciją tarp grupės narių. Analizuojami Lietuvos mokslininkų anketinės apklausos metu gauti duomenys, įrodantys bibliometriniais metodais atlikto tyrimo rezultatų patikimumą.

ENThe object of the dissertation research is technical scientific schools established by Lithuanian scientists in 1944–1990. The paper aims to identify technical scientific schools and social groups in Lithuania with the help of bibliometrical methods; determine the personal composition of scientific schools and their contribution to the evolution of technical sciences; analyse the historiography of technical sciences in Lithuania since the starting point of science in Lithuania until 1990 and establish the contribution of scientific institutions and individual scientists to the development of technical sciences. Part One reviews the evolution of technical sciences between the 14th century and 1990. The chapter discusses educational and scientific activities of four universities and institutes, as well as scientific research in technical institutes of the Lithuanian Academy of Sciences. Part Two presents results of the analysis of the flow of automatic abstracts of technical dissertations, discussing the role of the method in the identification of scientific schools. Part Three describes three scientific schools established by technical scientists - Kazimieras Ragulskis, Algirdas Žukauskas and Aleksandras Čyras – that were identified with the help of the social-communication model. The chapter discusses the meaning of co-authorship and citation analysis in the identification of the schools and the application of these methods in the research of groups of scientists and scientific communication among group members.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10896
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 7
Export: