Lietuvos miestelių prekybos pastatų architektūra XIX a.-XX a. pirmojoje pusėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos miestelių prekybos pastatų architektūra XIX a.-XX a. pirmojoje pusėje: disertacija
Alternative Title:
The Architecture of Commercial Buildings of Lithuanian Small Towns in the 19th c. and the First Half of the 20th c
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
171 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Architektūros ir statybos institutas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: dokumentai: The architecture of the trade buildings of small Lithuanian towns in the 19th century - the first half of the 20th century Kaunas, 2004 31, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos darbo objektas – Lietuvos miestelių prekybos pastatų architektūra XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje. Teritoriniu požiūriu tyrimas apima dabartinės Lietuvos Respublikos ribose esančius miestelius, išskyrus Klaipėdos kraštą (nuo pastarojo atsiribojama, kadangi aptariamuoju laikotarpiu ten buvo susiklostęs funkciniu požiūriu kiek kitoks gyvenviečių tinklas). Į tyrimo sritį patenka taip pat ne visos statistinių leidinių miestelių kategorijai priskirtos gyvenvietės ir didžiojoje Lietuvos dalyje. Pasirinktos tos, kurių ūkinės funkcijos buvo labiau išvystytos, tai rodančiu kriterijumi laikant tam tikrą gyventojų skaičių. Prie prekybos pastatų priskirti visi pastatai, kur vyko nuolatinė prekyba, kurių paskirtis buvo vien tik ar dalinai komercinė. Jų architektūra vertinama pačios miestelio sampratos, architektūrinės-erdvinės struktūros, statybų reglamentavimo bei kūrybinių tendencijų kontekste. Miestelio samprata disertacijoje aptariama neatsiejamai nuo Lietuvos istorijos raidos, pradedant pirmųjų miesto gyvenviečių diferenciacija, baigiant tradicinio miestelio įvaizdžio susiformavimu bei gyvavimu XIX a. – XX a. pirmosios pusės laikotarpiu. Miesteliuose egzistavę prekybos pastatai išskiriami į tipus, įvertinama jų vieta architektūrinėje-erdvinėje miestelių struktūroje, atskleidžiama, kas buvo jų statytojai, apibūdinamas profesionaliosios ir liaudiškosios architektūros santykis. Atskirų prekybos pastatų tipų architektūra nagrinėjama pristatant kiekvieno tipo variantus ir vaizdinės išraiškos kryptis, esant galimybei gretinant objektus su analogais kitose Lietuvos vietovėse ar užsienyje. [Iš leidinio]

ENThe subject matter of the thesis is the architecture of commercial buildings of Lithuanian small towns in the 19th c. and the first half of the 20th c. In terms of the territory, the study covers towns within the boundaries of the current Republic of Lithuania, except for the Klaipėda land (during the subject period, this area had a functionally different network of townships). Some of the settlements in the greater part of Lithuania, attributed to the category of small towns by statistical publications, are also excluded from the study. Settlements with more advanced economic functions were selected, based on the number of the population as a criterion of such advancement. All buildings that served for continuous trade and that had a fully or partially commercial purpose are classified as commercial buildings. Their architecture is assessed within the context of the concept of a township, the architectural and spatial structure, construction regulations and creative trends. The concept of a township is analysed in relation to the development of the history of Lithuania, from the differentiation of the first townships to the formation and existence of the image of a traditional township in the 19th c. and the first half of the 20th c. The thesis divides the commercial buildings of townships into types, evaluates their place in the architectural and spatial structure of the towns, identifies their builders and defines the relation between professional and folk architecture. The architecture of individual types is examined through the presentation of versions and trends of visual expression of each type.

Related Publications:
Kultūros paveldo ir naujosios architektūros santykis mažosiose gyvenvietėse / Vladas Stauskas. Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės / redakcinė kolegija: pirmininkas Vytautas Levandauskas ... [et al.]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 16-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10893
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 23
Export: