Lietuvos mažoji grafika: meninės komunikacijos paštu formos (1960-1990) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mažoji grafika: meninės komunikacijos paštu formos (1960-1990): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
201, [2] lap., [64] iliustr. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dalilės akademija, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian small graphics. Forms of artistic communication by mail (1960-1990) Vilnius, 2004 47, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta sovietmečio Lietuvoje išryškėjusiam mažųjų grafikos žanrų sąsajų su komunikacija reiškiniui ištirti. Lakoniškam jo įvardijimui pritaikyta meninės komunikacijos paštu sąvoka. Ji apibūdina menininkų bendravimą ir bendradarbiavimą, vykstantį keičiantis kūriniais paštu, kai siekiama meninių tikslų. Meno kūriniai siunčiami laiškuose norint užmegzti kontaktus su adresatais ir juos palaikyti, pristatyti savo kūrybą užsienio šalių meninei visuomenei, pakliūti į parodas. Priežastys, dėl kurių meninei komunikacijai pasitelkiama pašto sistema, varijuoja nuo utilitarinių iki konceptualių. Sovietmečiu meninė komunikacija paštu buvo aktuali kaip viena iš nedaugelio galimybių reprezentuoti modernią Lietuvos dailę pasaulyje ir pasipriešinti sovietų cenzūrai. Pagrindinis disertacijos tikslas – atskleisti mažosios grafikos žanrų: ekslibriso ir menininko atviruko išpopuliarėjimo sovietmečio Lietuvoje ir meninės komunikacijos paštu sąveiką; įvertinti jos reikšmę to meto Lietuvos dailės kontekste. Disertacijoje analizuojamos mažųjų grafikos žanrų pritaikymą komunikacijai lėmusios istorinės aplinkybės, meninės komunikacijos paštu formos, tiriama, kokie dailininkai, kaip intensyviai ir dėl kokių priežasčių joje dalyvavo, žanriniu ir stilistiniu požiūriu aptariami meninės komunikacijos paštu pagrindu tapę dailės kūriniai: ekslibrisai ir menininkų atvirukai. [Iš leidinio]

ENThe thesis is devoted to the investigation into the phenomenon of links of genres of small graphics with the communication post that manifested itself in Lithuania in the soviet era. The conception of communication by mail is applied to its laconic designation. It characterises communication and co-operation of artists that was carried out by exchanging works of art by mail when artistic purposes were sought. Works of art were sent in letters to establish contacts with the addressees and to maintain them, present one’s own creative work to the artistic society of foreign countries, to get into exhibitions. The reasons for which the postal system was used to have artistic communication vary from utilitarian to conceptual ones. In the soviet era artistic communication by mail was one of the few possibilities to represent modern Lithuanian art in the world and to resist soviet censorship. The main aim of the thesis is to reveal interaction of the genres of small graphics: between the popular ex libris and the post card in soviet Lithuania and artistic communication by mail; to evaluate its importance within the context of Lithuanian art of that time. The historical circumstances that determined adaptation of the genres of small graphic to communication, forms of artistic communication by mail are analysed in the thesis, it is studied what artists, how intensively and for what reasons participated in it, exlibris and post cards, which became works of art on the basis of communication by mail are discussed from the point of view of the genre and style.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10891
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 36
Export: