Ekologiniai globalizacijos iššūkiai ir lokalinės moralinio gyvenimo ypatybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologiniai globalizacijos iššūkiai ir lokalinės moralinio gyvenimo ypatybės
Alternative Title:
Ecological Challenges Raised by Globalisation and Local Features of Moral Life
Keywords:
LT
14 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje etnoekologiniu ir etiniu aspektu aptariama Lietuvos visuomenės situacija istoriniame globalizacijos procese. Lietuvių agrarinei buičiai buvo būdingos pagoniškosios patriarchalinio etoso tradicijos, kurios po krikšto (XIV a.) deformuotos, bet visiškai neišnyko, tik įgijo kitokią prasmę. Nepalankių padarinių gamtai kilo Lietuvai patekus į carinės Rusijos imperijos sudėtį, o vėliau pastarosios valstybės bolševikiniam režimui okupavus kraštą. Ypač brutali buvo žemės ūkio kolektyvizacija, suardžiusi moralinius žmonių ryšius su žeme. Tautos kovos už laisvę ideologijoje vieną iš aspektų visada sudarė susirūpinimo Tėvynės gamtos būkle motyvai, pasireiškiantys tiek romantine-literatūrine, tiek moksline-ekologine forma. Naujajame globalizacijos tarpsnyje, Lietuvai tapus nepriklausoma ir Europos Sąjungos nare, visuomenės sąveikos su gamta srityje iškilo nauji pavojai, susiję su stambaus masto socialiniais ir ūkiniais pokyčiais, bet kartu atsivėrė ir naujos galimybės šias problemas spręsti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Ekologija; Lokalumas; Moralė; Globalisation; Ecokogy; Localisation; Ethics.

ENEthnoecological and ethical aspects allow discussing the situation of the Lithuanian society in historical process of globalisation. Lithuanian agrarian daily life had traditions of pagan patriarchal ethos, which after baptism in 14th century were deformed but were not lost completely and gained another meaning. Negative consequences on nature emerged once Lithuania became part of the tsarist Empire of Russia and later on, after the occupation of the region, was under the influence of the Bolshevist regime of the latter state. The most brutal came to be the collectivization of agriculture, which destroyed moral human relations with the land. Nature’s ideology of struggle for freedom had at least one of its aspects centred on the concern for the state of Fatherland’s nature, which manifest both in the romantic literary or scientific ecological forms. In the new globalization stage, as Lithuania became an independent state and the Member State of the European Union, public relation with nature poses new threats associated with large-scale social and economic changes, but at the same time opened up the new possibilities in dealing with such problems.

ISBN:
9986198003
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1089
Updated:
2013-04-28 15:25:25
Metrics:
Views: 65
Export: