Lietuvių tautiniai šokiai dainų šventėse: etniškumo ir autorinės kūrybos sąveika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautiniai šokiai dainų šventėse: etniškumo ir autorinės kūrybos sąveika: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
173 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKultūrinis reiškinys – Dainų šventė ir jų sudedamoji dalis - Šokių diena – Lietuvoje jau turi gilias tradicijas, susiformavusias per keletą dešimtmečių. Disertacijos tyrimo objektas – lietuvių tautiniai šokiai, šokami Dainų švenčių šokių dienos koncertų metu. Analizuojama šio choreografinio žanro raida, autentiškos choreografijos įtaka naujų tautinių šokių atsiradimui, atkreipiamas dėmesys lietuvių choreografinį autentišką palikimą, jo gyvybingumą ir panaudojimą šiomis dienomis, bandoma atskleisti autorinės kūrybos šokių atsiradimo priežastis, atsižvelgiama, kokią įtaką lietuvių šokamajam folklorui padarė kitų tautų šokiai. Nagrinėjama lietuviško šokio scenoje raida, ieškoma panašumų bei skirtumų lietuviškoje ir kitų tautų sceninėje choreografijoje. Darbe apžvelgiama pasaulio ir lietuvių Dainų švenčių istorinė raida, aptariami lietuvių tautinio šokio pritaikymo masiniam atlikimui ypatumai, detaliai nagrinėjamos Šokių dienos programos nuo 1950 m. iki 2003 m. Disertacijoje pateikti trijų respondentų grupių (buvo apklausti žiūrovai, šokėjai ir šokių kolektyvų vadovai) apklausos apibendrinti atsakymai. Klausiant apie Dainų švenčių egzistavimo būtinumą, jų svarbą lietuvių tautai – didžioji dalis respondentų teigė, kad šie renginiai yra reikalingi, būtini, noriai lankomi ir turi būti toliau organizuojami. [Iš leidinio]

ENThe cultural phenomenon – Song Festival, and its component – the Day of Dance in Lithuania has deep traditions formed over the course of several decades. The dissertation is focused on research into Lithuanian folk dances, being performed during the concerts of the Day of Dance included in the Song festival. The work contains an analysis of the development of this choreographic genre, effect of authentic choreography to the development of new folk dances; focus of authentic heritage of Lithuanian choreography, its viability and modern use. The work reveals the reasons for the nascence of author-created dances taking into consideration the impact of the Lithuanian dance folklore from the dances of other nations. The work analyses the development of Lithuanian stage dance, searching for similarities and differences in Lithuanian stage choreography and choreography of other nations. The work contains the review of historical development of the Lithuanian and world Song festivals, specifics of adaptation of Lithuanian folk dance for mass performance, and the detailed analysis of the programmes of the Days of Dance from 1950 till 2003. The dissertation presents the summarised replies of three respondent groups (spectators, dancers and leaders of dance groups were surveyed). The question about the necessity of existence of the Song festivals, their meaning to the Lithuanian nation, was answered by the majority of respondents by stating that these events are necessary, needed, eagerly attended, and should be continued in future.

Related Publications:
Šokio fenomenas sociologijoje : teorinės paradigmos paieškos / Laima Sapežinskienė, Alvydas Soraka. Filosofija. Sociologija. 2010, t. 21, Nr. 4, p. 339-347.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10877
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 34
Export: