Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo raida : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo raida: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
218 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos muzikos akademija, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: dokumentai: Compositions for accordion by Lithuanian composers: parallels with folk performance tradition and the evolution of performance practice Vilnius, 2003 43 p
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe siekiama nustatyti liaudiškojo muzikavimo armonikomis ir lietuvių kompozitorių profesionalių kūrinių akordeonui muzikinės kalbos bei atlikimo sąsajas, įvertinti profesionalųjį akordeono repertuarą atlikėjiškų ypatybių požiūriu. Tuo tikslu autorius tiria lietuvių kompozitorių profesionalius kūrinius akordeonui. Pirmame darbo skyriuje analizuojamas liaudiškasis muzikavimas armonikomis, antrame - lietuvių kompozitorių kūrinių akordeonui sąsajos su liaudiškuoju muzikavimu, trečiame - atskleidžiama kūrybos akordeonui raida ir kūrinių atlikimas. Lietuvių kompozitorių profesionalūs kūriniai akordeonui menkai susiję su liaudiškaisiais. Labiausiai abu repertuarai panašūs metroritminiu bei faktūriniu muzikinės kalbos aspektais, itin menkos abiejų repertuarų sąsajos harmonijos požiūriu. Liaudiškuose kūriniuose nėra dinaminės įvairovės, kuri profesionaliuose kūriniuose laikytina viena ryškiausių muzikinės raiškos ypatybių. Lietuvių kompozitorių kūrybos akordeonui plėtotė tiesiogiai sietina su profesionalaus muzikavimo šiuo instrumentu raida. Įvairios instrumento galimybės labiau realizuotos chromatinių nei standartinio akompanimento bosų akordeono repertuare. Standartinio akompanimento bosų akordeonui sukurti kūriniai nūdien neskamba koncertinėje scenoje, retai naudojami konservatorijų pedagoginiame repertuare. Jie turi tik istorinę bei pažintinę vertę. Tuo tarpu chromatinių bosų akordeonui kūriniai neretai skamba koncertuose. Jų paplitimas įvairių atlikėjų repertuare sietinas su individualiomis atskirų kūrinių muzikinio teksto ypatybėmis.

ENThe scientific works aims to identify the relationship between folk accordion playing and the musical language and the performance of professional accordion creations of Lithuanian composers; and evaluate professional accordion repertoire from the perspective of features of performances. For this purpose, the author analyses the accordion creations of professional Lithuanian composers. The first part of the work analyses folk accordion playing, the second one examines the relationship of accordion creations of Lithuanian composers with folk accordion paying, and the third one discloses the development of accordion creations and their performance. Professional accordion creations of Lithuanian composers are poorly related with folk ones. Their repertories are similar mostly by metrorythmic and factural aspects of musical language, but harmonic relationship is extremely weak. Folk creations do not involve the dynamic variety, which is considered as one of the most significant musical expression feature in professional creations. The development of accordion creations of Lithuanian composers is directly related to the development of professional playing. Various options of the instrument were better used in a repertoire of chromatic bass accompaniment than a standard one. Contemporary, creations composed for standard bass accordion are not played on a concert stage; they are rarely used even in pedagogue repertoire of conservatories. They have only historic and cognitive value. On the same time, creations for chromatic bass accordion are often played in concerts. Their popularity in repertoires of various performers may be related to individual characteristics of their musical texts.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10868
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 8
Export: