Koreliuotų nominacinių sistemų funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Koreliuotų nominacinių sistemų funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse: disertacija
Alternative Title:
The Functioning of Correlated Nominative Systems in Lithuanian Dialects
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
139 lap., [19] žml. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių kalbos institutas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – figūratyvinės nominalinės sistemos. Aptarus jų atsiradimo kalboje prielaidas, darbe toliau tiriama vieno iš prototipinių vaizdinių – „kablio“ figūros – sąvokos formuojamų nominalinių sistemų raiška bei funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse. Eksplikuojamos tyrimui svarbios sąvokos, sudaromas tyrimui pakankamas pavadinimų inventorius, suformuluojami kriterijai, kuriais grindžiama atskirų tarmių bendrųjų nominatorių nustatymo metodika. Vadovaujantis šia metodika nustatomi atskirų tarminių regionų bendrieji „kablio“ figūros pavadinimai, apibrėžiamos jų paplitimo geografijos ribos (pateikiama 19 žemėlapių). Tuo pačiu naudojamasi proga empiriniais tarmių duomenimis patikrinti sudaryto figūratyvinės motyvacijos nominalinės sistemos modelio funkcionalumą. Paskutinėse dalyse analizuojamas tarminių bendrųjų nominatorių referencijos aprėpiamų kitų „kablio“ pavidalo įrankių pavadinimų funkcionavimas tarmėse. Ypatingas dėmesys čia kreipiamas į pavadinimų struktūros įtaką jų sisteminiams ryšiams. Daromos išvados, kad nominacijai relevantiškos figūros yra veiksmingos pavadinimų inventoriaus taksomotorinio sutvarkymo priemonės, leidžiančios, sudarant pasakymus, ekonomiškai jį panaudoti. Bent didesniosios tarmės nominalinių vienetų atžvilgiu linkusios reikštis kaip atskiros kalbos. Šią tendenciją lemia tomis tarmėmis kalbančių žmonių etninė savivoka.

ENThe object of the doctoral thesis is figurative nominal systems. The discussion of the presumptions of their occurrence in the language is followed by the analysis of the expression and functioning of the nominal systems formed by the concept of one of the prototypical images, namely, a figure of “a hook”, in the dialects of the Lithuanian language. Concepts important to the research are explicated, the name inventory sufficient for the research is compiled, the criteria of the methods of establishing common nominators in separate dialects are formulated. Applying the method, common names of the figure of “a hook” in separate dialectal regions are established, the geographical borders of their distribution are defined (19 maps are provided). Empirical data of the dialects is applied in order to test the functionality of the created model of the nominal system of the figurative motivation is taken. The last parts contain the analysis of the functioning of the names of other hook-shaped devices covered by the reference of the dialectal common nominators in the dialects. Particular focus is put on the impact of the structure of names on their systematic relations. Conclusions are drawn that the figures relevant to nomination are effective means of taxomotoric arrangement of the name inventory, which enable to make economic use of it while forming utterances. At least bigger dialects tend to express themselves as separate languages in terms of nominal units. Such tendency results from the ethnic self-consciousness of the people using the dialects.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10850
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 10
Export: