The Aspect of consumer value perception and creation in marketing logistics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Aspect of consumer value perception and creation in marketing logistics
Keywords:
LT
Logistika / Logistics; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTYpač svarbus organizacijos, siekiančios tapti lydere savo verslo aplinkoje, reikalavimas yra tiksliai suvokti, kaip klientai suvokia aptarnavimą. Kai šis suvokimas įmonėje egzistuoja, tada galime rasti naujas strategijas bei išvystyti sistemas tam, kad patenkintume klientų lūkesčius. Straipsnyje analizuojama teoriniai vartotojų vertės kūrimo bei suvokimo aspektai. Išskirti klientų poreikių nustatymo būdai, tai: konkurencinių veiklos sričių, paslaugų dydžio klientų suvokimas, pagrindinių problemų identifikavimas bei rinkos segmentų nustatymas. Aprašyti marketingo logistikos sėkmės komponentai, kurie įtakoja klientų vertės didinimą išvysčius logistikos procesą bei vartotojo gaunama nauda perkant prekę ar paslaugą. Didžiausias dėmesys skiriamas klientų aptarnavimui, siekiant sukurti vartotojams vertę. Klientų aptarnavimo elementų visumą rekomenduojama išskaidyti į priešsandorinius, sandorio ir posandorinius elementus. Marketingo logistika klientams yra akivaizdi, į ją įeina logistikos dalis, kuri garantuoja, kad reikalingas kiekis tinkamos kokybės reikalingų prekių būtų gaunama tinkamu laiku. Straipsnyje taip pat identifikuojamos, nepasisekusio pristatyti prekę laiku, sritys bei išskiriami kiekvieno kliento papildomi kaštai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vartotojai; Marketingas; Logistika.

ENEspecially important requirement of the organization, seeking to become a leader in its environment is to realize how clients perceive the service. When this perception exists in the firm, we can find new strategies and develop new systems in order to satisfy the expectations of the clients. Theoretical aspects of consumer value creation and perception are analysed in this article. The following ways of the determination of consumer requirements are distinguished: clients' perception of competitive ranges of activity, the size of services, identification of the main problems and determination of the segments of market. The components of the success of marketing logistics, which influence the increase of consumer value having developed the process of logistics and the benefit, gained by a consumer when buying goods or services, are described. The greatest attention is paid to the client service on purpose to create the value for the consumers. It is recommended to resolve the entirety of the elements of client service into pre-transactional, transactional and post-transactional elements. Marketing logistics is obvious to clients. It contains the part of logistics, which guarantees, that a required amount of the required goods of proper quality will be received in proper time. The ranges of the commodity failed to be delivered in time and the additional expenses of each client are also identified in the article. [From the publication]

ISBN:
9984-576-221
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1085
Updated:
2013-04-28 15:25:23
Metrics:
Views: 58
Export: